Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powr贸t do listy

Zgodnie z rozporz膮dzeniem MEiN dane przekazywane s膮 do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok szkolny.

Do bazy danych SIO przekazywane s膮:

 • dane dotycz膮ce liczby uczni贸w obj臋tych pomoc膮 psychologiczno-pedagogiczn膮, z wyszczeg贸lnieniem liczby uczni贸w posiadaj膮cych orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego, udzielon膮 przez przedszkole, szko艂臋 podstawow膮, w kt贸rej zorganizowano oddzia艂 przedszkolny, lub inn膮 form臋 wychowania przedszkolnego 鈥 wed艂ug form tej pomocy.
 • dane dotycz膮ce liczby uczni贸w obj臋tych pomoc膮 psychologiczno-pedagogiczn膮 udzielon膮 przez szko艂臋, z wyszczeg贸lnieniem liczby uczni贸w posiadaj膮cych orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego 鈥 wed艂ug klas, do kt贸rych uczniowie ucz臋szczaj膮, i form tej pomocy.

Instrukcja Merytoryczna 鈥 Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna
Aby wype艂ni膰 informacje dotycz膮ce danych聽Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole聽nale偶y wej艣膰 w boczne menu i wybra膰 zak艂adk臋聽Dane zbiorcze, a nast臋pnie聽Inne.

okno zak艂adka pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W prawym g贸rnym rogu okna nale偶y wybra膰 rok kalendarzowy za jaki b臋d膮 wprowadzane dane.

Aby rozpocz膮膰 wprowadzanie danych nale偶y rozpocz膮膰 u偶yciem przycisku聽DODAJ聽znajduj膮cego si臋 w prawym g贸rnym rogu okna przy wybranej plac贸wce.

okno pomoc psychologiczno-pedagogiczna z oznaczonym rokiem szkolnym oraz przyciskiem dodaj

Po klikni臋ciu w przycisk聽DODAJ聽pojawi si臋 okno, w kt贸rym nale偶y uzupe艂ni膰 pola:

 • Klasa,
 • Forma zaj臋膰 psychologiczno-pedagogicznych,
 • Liczba uczni贸w og贸艂em,

oraz od 2018/19 pole:

 • W tym, liczba uczni贸w z orzeczeniem o potrzebie kszta艂cenia specjalistycznego.

formularz dodaj dane o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Formy zaj臋膰 jakie mo偶na wprowadzi膰 to:

 • zaj臋cia rozwijaj膮ce uzdolnienia,
 • zaj臋cia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zaj臋cia logopedyczne,
 • zaj臋cia rozwijaj膮ce kompetencje emocjonalno-spo艂eczne,
 • inne zaj臋cia o charakterze terapeutycznym,
 • porady i konsultacje,
 • klasa terapeutyczna,
 • zaj臋cia rozwijaj膮ce umiej臋tno艣ci uczenia si臋,
 • zaj臋cia dydaktyczno-wyr贸wnawcze,
 • zaj臋cia zwi膮zane z wyborem kierunku kszta艂cenia i zawodu,
 • zindywidualizowana 艣cie偶ka kszta艂cenia,
 • zindywidualizowana 艣cie偶ka realizacji obowi膮zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • warsztaty.

UWAGA! W przypadku braku zarejestrowanych oddzia艂贸w podstawowych w roku szkolnym, za kt贸ry wype艂niane s膮 dane nie ma mo偶liwo艣ci wykazania Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Pole klasa b臋dzie nieaktywne.

formularz dodaj dane o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole z nieaktywnym wierszem klasa

W przypadku wprowadzania kolejnych form zaj臋膰 pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych w szkole nale偶y klikn膮膰 w przycisk聽ZAPISZ I DODAJ NAST臉PNY.

formularz dodaj dane o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zaznaczonym przyciskiem zapisz i dodaj nast臋pny oraz zapisz.

Wprowadzone dane w formularzu nale偶y zapisa膰 u偶ywaj膮c przycisku聽ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi si臋 komunikat:聽Operacja zako艅czona pomy艣lnie.

okno zak艂adka pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole z zaznaczonym fragmentem wprowadzonych danych