Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Szkoła – Nauczyciele – Modyfikacja danych identyfikacyjnych nauczyciela

Dane identyfikacyjne nauczyciela należy zmodyfikować w przypadku:

  • zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela,
  • w momencie otrzymania numeru PESEL przez nauczyciela.

Modyfikacja nauczyciela zarejestrowanego bez numeru PESEL

W celu modyfikacji nauczyciela nieposiadającego numer PESEL należy okno z widokiem na wyszukiwanie danej osoby po wejściu w moduł NAUCZYCIELE wyszukać osobę.

okno z widokiem po wejściu w moduł nauczyciele

Następnie należy kliknąć w znalezioną osobę i przejść do podglądu szczegółów.

Widok okna z zaznaczonymi danymi nauczyciela

Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku EDYTUJ (znak „OŁÓWEK”), który znajduje się w prawym górnym rogu formularza danych identyfikacyjnych.

Otworzy on formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane.

Okno z widokiem na dane identyfikacyjne nauczyciela, które mają być modyfikowane

Aby zmodyfikować wprowadzone dane takie jak imię, nazwisko, drugie i kolejne imiona, datę urodzenia, płeć lub kraj pochodzenia wystarczy bezpośrednio w otwartym formularzu wprowadzić nowe dane. I kliknąć w przycisk ZAPISZ.

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem: ”Operacja zakończona pomyślnie”.

W przypadku chęci zmiany danych nauczyciela z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL należy odznaczyć okienko Brak numeru PESEL i wpisać właściwy numer PESEL.

Okno z widokiem na wybranego nauczyciela w celu zmiany danych z osoby bez numeru PESEL

Okno z widokiem na wprowadzony pesel nauczyciela

Następnie należy zapisać formularz. Również w tym wypadku po poprawnej modyfikacji pojawi się komunikat: ”Operacja zakończona pomyślnie”.

0kno z widokiem na zapisane dane identyfikacyjne nauczyciela

Modyfikacja danych zweryfikowanych w rejestrze PESEL

Aby zmodyfikować dane – imię lub nazwisko należy wybrać nauczyciela z listy, a potem kliknąć w EDYTUJ (znak „OŁÓWEK”) znajdujący się w górnym prawym rogu.

Okno z widokiem na wybranego nauczyciela

Pojawi się okienko do zmiany danych.

Okno z widokiem na zmodyfikowane dane nauczyciela i przycisk zapisz.

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.

Okno z widokiem na zapisane dane nauczyciela