Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Wypadki – Rejestracja

Rejestracja danych dziedzinowych ucznia obejmuje dane dotyczące wypadków, którym uległ uczeń.

Wykazuje się po wybraniu ucznia z listy uczniów w zakładce DANE DZIEDIZNOWE  i wprowadzając dane w karcie WYPADKI.

Widok na zakładkę dane dziedzinowe u wybranego ucznia, z możliwością dodania wypadku w danym roku szkolnym

Aby dodać wypadek należy kliknąć DODAJ w karcie WYPADKI. Otworzy się formularz do wypełnienia:

Okno formularza dodaj wypadek z polami do uzupełnienia

Należy uzupełnić pola:

  • Data wypadku
  • Rodzaj wypadku
  • Przyczyna wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Rodzaj zajęć

Okno uzupełnionego formularza dodaj wypadek z przyciskiem zapisz

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE .

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych dziedzinowych dotyczących wypadku:

Widok z dodanym wypadkiem, w zakładce dane dziedzinowe wybranego ucznia