Instrukcje techniczne

Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska

Powrót do listy

Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska – Rejestracja/ Modyfikacja/ Usunięcie

Aby uzupełnić dane Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska należy wejść w moduł NAUCZYCIELE i Lista nauczycieli. Następnie wybrać nauczyciela z listy, wejść w zakładkę Dane dziedzinowe i Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska oraz kliknąć DODAJ.

okno z widokiem na możliwość rejestracji innych kwalifikacji do zajmowanego stanowiska

Po kliknięciu funkcji DODAJ otworzy się formularz do wypełnienia:

Należy uzupełnić pola:

  • Data uzyskania
  • Kwalifikacja

okno z widokiem na dodanie daty i rodzaju kwalifikacji

Po wprowadzeniu danych, formularz należy zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ na dole ekranu pojawi się komunikat:

‘’Operacja zakończona pomyślnie’’.

okno z widokiem na zapisaną inną kwalifikację do zajmowanego stanowiska

Wprowadzone dane Inne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska można modyfikować, w tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzić aktualne dane a następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

okno z widokiem na możliwość modyfikacji wybranej kwalifikacji

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące Innych kwalifikacji do zajmowanego stanowiska nauczyciela należy skorzystać z opcji USUŃ.

okno z widokiem na możliwość usunięcia wybranej kwalifikacji

Po kliknięciu przycisku USUŃ, pojawi się komunikat potwierdzający chęć usunięcia wpisu.

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia wybranej kwalifikacji

Po usunięciu danych w dole ekranu pojawia się komunikat: „Operacja zakończona pomyślnie”, usunięty wpis automatycznie znika z listy danych dziedzinowych.

okno z widokiem na usuniętą kwalifikację