Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Modyfikację wprowadzonego Tygodniowego wymiaru zajęć należy rozpocząć od wybrania odpowiedniej osoby z Listy Nauczycieli:

okno z widokiem na wybranego nauczyciela z listy nauczycieli

Następnie w zakładce ZATRUDNIENIE wybrać odpowiednią umowę i przejść do panelu danych Tygodniowy wymiar zajęć.

okno z widokiem na panel dotyczący tygodniowego wymiaru zajęć

Następnie należy kliknąć menu ( znak przycisk menu ) i wybrać opcję MODYFIKUJ:

okno z widokiem na formularz modyfikacji tygodniowego wymiaru zajęć

Zostanie otworzone nowe okno umożliwiające zmianę tygodniowego wymiaru zajęć, godzin ponadwymiarowych lub zwiększonego wymiaru zajęć.

Modyfikacji podlegają pola

 • Data rozpoczęcia,
 • Data zakończenia,
 • Tygodniowa liczba godzin pracy,
 • Pensum,
 • Godziny ponadwymiarowe,
 • Zwiększony wymiar zajęć.

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając przycisk  ZAPISZ  znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat:

“Operacja zakończona pomyślnie”.

Po zmianie tygodniowego wymiaru zajęć należy również zmodyfikować Obowiązki wpisane dla danego nauczyciela.

Modyfikację wprowadzonego Obowiązku należy rozpocząć od wybrania w panelu danych Obowiązki z menu znak       ( przycisk menu)  i wybraniu opcji MODYFIKUJ.

okno z widokiem na wybór opcji modyfikuj w panelu obowiązki

Modyfikacji podlegają pola:

 • Data rozpoczęcia,
 • Data zakończenia,
 • Typ obowiązku,
 • Obowiązek,
 • Miejsce pełnienia obowiązku,
 • Rodzaj specyfiki oddziału,
 • Typy szkoły dla oddziału (w szkołach, w których mogą być prowadzone oddziały o typie szkoły ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych),
 • Etap edukacyjny (w szkołach podstawowych i placówkach wychowania przedszkolnego),
 • Liczba godzin obowiązku.

okno z widokiem na formularz umożliwiający zmianę danych

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk  ZAPISZ  znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Komunikat „Niepoprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęć” świadczy o niespójność danych między wykazanym tygodniowym wymiarem zajęć a dotychczas wprowadzonym obowiązkiem.

Należy ponownie kliknąć przycisk DODAJ i w nowo otwartym oknie uzupełnić brakujący kolejny obowiązek. Należy uzupełniać obowiązki tak długo, aż nie zostaną wykazane wszystkie godziny wprowadzone w tygodniowym wymiarze zajęć.

W polu obowiązki pojawią się dwa wpisy o obowiązkach:

okno z widokiem na wpisy wprowadzonych obowiązków

Dane dotyczące Tygodniowego wymiaru zajęć oraz Obowiązki można również zmodyfikować bezpośrednio z modułu Nauczyciele po wybraniu w panelu bocznym zakładki Lista umów:

okno z widokiem na listę umów po wyborze panelu bocznego i zakładki nauczyciele

Wyświetli się lista umów wprowadzonych do systemu, należy wybrać odpowiedni wpis, który chcemy zmienić i przejść do zakładki Dane umowy następnie Tygodniowy wymiar zajęć, a następnie skorzystać z opcji MODYFIKUJ dostępnej po kliknięciu  w menu (znakprzycisk menu), w którym wyświetli się nowe okno umożliwiające zmianę tygodniowego wymiaru zajęć, godzin ponadwymiarowych lub zwiększonego wymiaru zajęć.

okno z widokiem na panel tygodniowego wymiaru zajęć umożliwiający modyfikację

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk  ZAPISZ  znajdujący się w prawym dolnym rogu.

okno z widokiem na formularz modyfikacji danych

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Zmodyfikowany wpis zmieni swój zapis:

okno z widokiem na modyfikowany wpis tygodniowego wymiaru zajęć

Po zmianie tygodniowego wymiaru zajęć należy również zmodyfikować Obowiązki wpisane dla danego nauczyciela.

Modyfikację wprowadzonego Obowiązku należy rozpocząć od wybrania w panelu danych Obowiązki wpisu, który chcemy zmienić, z dostępnego menu   (znak przycisk menu), należy wybrać opcję MODYFIKUJ:

okno z widokiem na panel dotyczący modyfikacji obowiązku

W oknie modyfikacji należy dokonać potrzebnych zmian:

okno z widokiem na formularz umożliwiający wprowadzenie zmian w obowiązku

Po zmianie danych należy je zapisać klikając w przycisk  ZAPISZ   znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Zmodyfikowane dane zmienią swój zapis:

okno z widokiem na wprowadzone dane które uległy zmianie