Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Nauczyciele – Tygodniowy wymiar zajęć/ Obowiązki – Modyfikacja

1. Modyfikację wprowadzonego Tygodniowego wymiaru zajęć należy rozpocząć od wybrania odpowiedniej osoby z Listy Nauczycieli:

okno z widokiem na mozliwośc modyfikacji tygodniowego wymiaru zajęć z listy nauczycieli

Następnie w zakładce ZATRUDNIENIE wybrać odpowiednią umowę i przejść do panelu danych Tygodniowy wymiar zajęć.

okno z widokiem na modyfikowany tygodniowy wymiar zajęć

Następnie należy kliknąć menu ( znak przycisk menu ) i wybrać opcję MODYFIKUJ:

ok z widokiem na szczegóły modyfikowanego tygodniowego wymiaru zajęć

Po kliknięciu Modyfikuj, otworzy się okno umożliwiające zmianę tygodniowego wymiaru zajęć, godzin ponadwymiarowych lub zwiększonego wymiaru zajęć.

Modyfikacji podlegają pola:

 • Data rozpoczęcia,
 • Data zakończenia,
 • Tygodniowa liczba godzin pracy,
 • Pensum,
 • Godziny ponadwymiarowe,
 • Zwiększony wymiar zajęć.

okno z widokiem na wprowadzone dane

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając przycisk  ZAPISZ  znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na zapisany tygodniowy wymiar zajęć

Po zmianie tygodniowego wymiaru zajęć należy również zmodyfikować Obowiązki wpisane dla danego nauczyciela.

Komunikat „Niepoprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęć” świadczy o niespójności danych między wykazanym tygodniowym wymiarem zajęć, a dotychczas wprowadzonym obowiązkiem.

Aby dokonać zmian we wprowadzonym Obowiązku należy rozpocząć od wybrania w panelu danych Obowiązki, a następnie znaku menu      ( przycisk menu )  i wybraniu opcji MODYFIKUJ.

okno z widokiem na mozliwośc modyfikacji obowiązku

Modyfikacji podlegają pola:

 • Data rozpoczęcia,
 • Data zakończenia,
 • Typ obowiązku,
 • Obowiązek,
 • Miejsce pełnienia obowiązku,
 • Rodzaj specyfiki oddziału,
 • Typy szkoły dla oddziału (w szkołach, w których mogą być prowadzone oddziały o typie szkoły ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych),
 • Etap edukacyjny (w szkołach podstawowych i placówkach wychowania przedszkolnego),
 • Liczba godzin obowiązku.

okno z widokiem na wprowadzone zmiany w obowiązku

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk  ZAPISZ  znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

A w polu obowiązki pojawią się dwa wpisy o obowiązkach:

okno z widokiem na zapisany obowiązek

2. Dane dotyczące Tygodniowego wymiaru zajęć oraz Obowiązki można również zmodyfikować bezpośrednio z modułu Nauczyciele po wybraniu w panelu bocznym zakładki Lista umów:

okno z widokiem na mozliwośc modyfikacji tygodniowego wymiaru zajęć z listy umów

Wyświetli się lista umów wprowadzonych do systemu, należy wybrać umowę, w której chcemy zmienić tygodniowy wymiar zajęć lub obowiązki. Po przejściu do zakładki Dane umowy następnie Tygodniowy wymiar zajęć, a następnie skorzystać z opcji MODYFIKUJ dostępnej po kliknięciu  w menu (znak przycisk menu ), w którym wyświetli się nowe okno umożliwiające zmianę tygodniowego wymiaru zajęć, godzin ponadwymiarowych lub zwiększonego wymiaru zajęć.

okno z widokiem na tygodniowy wymiar zajęć który ma zostać zmieniony

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk  ZAPISZ  znajdujący się w prawym dolnym rogu.

okno z widokiem na wprowadzone zmiany w tygodniowym wymiarze zajęć

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Zmodyfikowany wpis zmieni swój zapis:

okno z widokiem na zapisany tygodniowy wymiar zajęć

Po zmianie tygodniowego wymiaru zajęć należy również zmodyfikować Obowiązki wpisane dla danego nauczyciela.

Modyfikację wprowadzonego Obowiązku należy rozpocząć od wybrania w panelu danych Obowiązki wpisu, który chcemy zmienić, a z dostępnego menu   (znak przycisk menu ), należy wybrać opcję MODYFIKUJ:

okno z widokiem na mozliwośc modyfikacji obowiązku

W oknie modyfikacji należy dokonać potrzebnych zmian:

okno z widokiem na wprowadzone zmiany w obowiązku

Po zmianie danych należy je zapisać klikając w przycisk  ZAPISZ  znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Zmodyfikowane dane zmienią swój zapis:

okno z widokiem na zapisane dane obowiązku