Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Szkoła – Nauczyciele – Awans zawodowy – Usunięcie

Aby usunąć Awans zawodowy nauczyciela zatrudnionego w roku szkolnym 2022/2023 należy przejść do sekcji Awans zawodowy kliknąć znak menu  przycisk menu, a następnie wybrać opcję USUŃ.

okno z widokiem na możliwość usunięcia awansu zawodowego nauczyciela

Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony:

“Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na usunięty wpis awansu zawodowego

Awans zawodowy przed 2022/2023

Wprowadzone stopnie awansu zarejestrowane przed rokiem szkolnym 2022/2023;

Nauczyciel stażysta” oraz „Nauczyciel kontraktowy” nie są możliwe do zmiany przypadku ich niepoprawnego wprowadzenia.

W przypadku niepoprawnego wprowadzenia stopni awansu, przed rokiem szkolnym 2022/2023, jest możliwość ich usunięcia. Następnie można ponownie dodać stopień awansu zawodowego z poprawioną datą uzyskania stopnia awansu.

Aby usunąć Awans zawodowy przed 2022/2023, należy przejść do sekcji Awans zawodowy kliknąć menu  znak przycisk menu , a następnie wybrać opcję USUŃ.

okno z widokiem na usunięcie awansu zawodowego

Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony:

“Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na usunięty wpis awansu zawodowego