Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Szkoła –  Usunięcie danych identyfikacyjnych nauczyciela

Z funkcji usunięcia danych identyfikacyjnych nauczyciela należy skorzystać tylko w przypadku błędnej rejestracji nauczyciela na liście nauczycieli.

Nauczyciela można usunąć po zaznaczeniu danej osoby na liście nauczycieli (checkbox po lewej stronie listy) lub po wejściu do podglądu szczegółów wybranego nauczyciela.

Z listy nauczycieli można usunąć jednego lub wielu nauczycieli – w tym celu należy zaznaczyć wybrane osoby, a następnie kliknąć przycisk USUŃ, który pojawi się w prawym górnym rogu listy nauczycieli (przycisk ten jest widoczny dopiero po zaznaczeniu przynajmniej jednego nauczyciela).

W przypadku usuwania pojedynczego nauczyciela można tą czynność wykonać po wejściu w podgląd szczegółów wybranego nauczyciela.

okno z widokiem na podgląd szczegółów wybranego nauczyciela

Aby usunąć nauczyciela należy kliknąć przycisk USUŃ (znak “KOSZ”), znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie usunięcia nauczyciela.

okno z widokiem na komunikat potwierdzający usunięcie nauczyciela z podmiotu

Po zaznaczeniu pola „Rozumiem, że usuwam wszystkie dane o nauczycielu z podmiotu i że jest to proces nieodwracalny”, przycisk USUŃ podświetli się na czerwono. Po jego kliknięciu nauczyciel zostanie usunięty.

okno z widokiem na komunikat po zaznaczeniu potwierdzenia usunięcia nauczyciela z podmiotu

Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony:

“Operacja zakończona pomyślnie”.

Z listy nauczycieli można usunąć też kilku nauczycieli jednocześnie – w tym celu należy zaznaczyć wybrane osoby, a następnie kliknąć przycisk USUŃ (znak “KOSZ”), który pojawi się w prawym górnym rogu listy nauczycieli.

okno z widokiem na możliwość usunięcia kilku nauczycieli jednocześnie z listy nauczycieli

Po wybraniu nauczycieli i kliknięciu  w przycisk USUŃ (znak “KOSZ”) pojawi się okno z wymienionymi nauczycielami i przyciskiem USUŃ.

Z przygotowanej listy można usunąć danego nauczyciela klikając znak x obok wybranego nauczyciela.

okno z widokiem na wybranych nauczycieli z listy którzy mają zostać usunięci

Po zaznaczeniu pola „Czy na pewno chcesz usunąć dane wybranych nauczycieli?” przycisk USUŃ podświetli się na czerwono – stanie się aktywny.

okno z widokiem na aktywny przycisk potwierdzający usunięcie nauczycieli

Po jego kliknięciu nauczyciele zostaną usunięci, a na dole strony wyświetli się komunikat: “Poprawnie wysłano 3 z 3”.