Instrukcje techniczne

Odrzucenie wniosku ze statusem ZAAKCEPTOWANY

Powrót do listy

Aby odrzucić wniosek, który posiada status Zaakceptowany należy na liście wniosków kliknąć w wybrany wpis:

Widok na listę wniosków z zaznaczonym wnioskiem ze statusem – zaakceptowany

Pojawi się podgląd szczegółów wniosku:

Widok nr 1 na dane wniosku

Widok nr 2 na dane wniosku

W górnym pasku formularza należy wybrać opcję ODRZUĆ.

Okno z zaznaczoną funkcją odrzuć w prawym górnym rogu systemu

Po kliknięciu wskazanej opcji zostanie wywołane okno:

Okno z polem do wprowadzenia komentarza

Należy zaznaczyć checkbox Okno z zaznaczonym polem - tak chcę odrzucić wniosek

I wpisać powód odrzucenia wniosku:

Okno z polem do wprowadzenia komentarza powodu odrzucenia wniosku

Następnie proszę kliknąć ODRZUĆ WNIOSEK. 

Pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE. 

Wpis na liście WNIOSKÓW zostanie oznaczony na czerwono ze statusem Odrzucony.

Widok odrzuconego wniosku ze statusem odrzucony

Na adres e-mail osoby, której wniosek został odrzucony wpłynie wiadomość:

Widok na treść wiadomości wpływającej na e-mail wnioskującego z informacją o odrzuceniu wniosku

W przypadku, gdy użytkownik/wnioskodawca ma aktywne min. jedno upoważnienie – kolejne wnioski o dostęp do SIO, które będą zaakceptowane – automatycznie mają status – Dane dostępowe pozyskane. Użytkownik jest aktywny.

W takim przypadku nie ma możliwości odrzucenia zaakceptowanego wniosku, można tylko cofnąć upoważnienie po wejściu w zakładkę UŻYTKOWNICY.