Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Wyposażenie – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone wcześniej dane, należy przy wybranym wpisie wejść w menu  przycisk menu  , a następnie wybrać opcję USUŃ.

Okno z widokiem na możliwość usunięcia wybranego rodzaju wyposażenia

Pojawi się dodatkowe okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

okno potwierdzające chęć usunięcia

Po zatwierdzeniu przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych Korzystanie z dziennika elektronicznego w danym roku kalendarzowym, należy kliknąć przycisk KOSZ:

okno z widokiem na usunięcie informacji o korzystaniu z dziennika elektronicznego

Pojawi się okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia danych:

okno potwierdzające chęć usunięcia

Po akceptacji opcji USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.