Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Aby usunąć wprowadzone wcześniej dane, należy przy wybranym wpisie wejść w menu  przycisk menu  , a następnie wybrać opcję USUŃ.

widok formularza wyposażenie z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Pojawi się dodatkowe okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych Korzystanie z dziennika elektronicznego w danym roku kalendarzowym, należy kliknąć przycisk KOSZ:

okno z widokiem na informacja o korzystaniu z dziennika elektronicznego z oznaczoną opcją kosza

Pojawi się okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia danych:

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po akceptacji opcji USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.