Instrukcje techniczne

Grupowa rejestracja obowiązku nauki

Powrót do listy

Grupowe dodanie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki ucznia wykonywane jest z LISTY UCZNIÓW w module UCZNIOWIE.

Okno z widokiem na grupowe zaznaczenie wybranych uczniów z listy uczniów programu SIO

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć uczniów na liście, następnie kliknąć menu dostępne w prawym górnym rogu okna i wybrać ROZPOCZNIJ OBOWIĄZEK NAUKI.

Okno z widokiem na wybór grupowego rozpoczęcia nauki uczniów

Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę, strony widoczne są w prawym dolnym rogu.

Widok ilości wyświetlanych pozycji na jednej stronie programu SIO

Strzałką można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane.

Po kliknięciu ROZPOCZNIJ OBOWIĄZEK NAUKI wyświetli się formularz, w którym należy wskazać spełnienie lub niespełnienie obowiązku nauki dla wybranych uczniów z listy.

Okno z widokiem na formularz dodania obowiązku nauki dla zaznaczonej grupy osób z przyciskiem zapisz wszystkie

Po wybraniu odpowiedniej opcji należy kliknąć przycisk ZAPISZ WSZYSTKIE.

Poprawne dodanie obowiązku nauki będzie potwierdzone komunikatem na dole strony: POPRAWNIE WYSŁANO 6 Z 6.

Okno z widokiem na prawidłowe dodanie grupowego obowiązku nauki

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem KRZYŻYK w prawym górnym rogu okna.

Po uzupełnieniu danych dotyczących obowiązku nauki etykieta podświetli się na niebiesko etykieta obowiązku nauki

okno z widokiem listy uczniów z podświetloną etykietą obowiązku nauki