Instrukcje techniczne

Włączenie szkoły lub placówki do jednostki nadrzędnej (zespołu szkół)

Powrót do listy

W module PODMIOT z listy zarejestrowanych szkół należy wybrać placówkę, którą włączamy do jednostki nadrzędnej (zespołu szkół).

Widok z zaznaczonym modułem Podmiot i wybraną placówką z listy

W podglądzie szczegółów danej placówki w prawym górnym rogu klikamy ikonkę MENU  przycisk menu , należy wybrać opcję MODYFIKUJ, a następnie dokonać zmian.

Widok na dane podmiotu z zaznaczoną opcją modyfikuj

Należy przewinąć okno formularz do sekcji Dane dodatkowe

okno z widokiem na wycinek z pustym wierszem podmiot nadrzędny

W polu Podmiot nadrzędny poprzez wyszukiwarkę klikamy znak LUPA, należy odnaleźć jednostkę nadrzędną np. Zespół Szkół do której włączamy wskazaną placówkę.

W polach wyszukiwarki podmiotów należy wpisać przynajmniej jedną z danych, szukanego podmiotu np. REGON czy RSPO, a następnie kliknąć ikonkę WYSZUKAJ, a w przypadku źle wprowadzonych danych ikonkę WYCZYŚĆ.

Na liście pojawi się placówka zgodna z wprowadzonymi kryteriami wyszukiwania.

Okno z widokiem na opcję wybierz placówkę z wyszukanym zespołem

Po kliknięciu w wybrany podmiot zostanie on automatycznie wczytany do formularza modyfikacji.

Okno z widokiem na wycinek z uzupełnionymi wierszami podmiotu nadrzędnego i datą włączenia Z dostępnego kalendarza należy wybrać datę włączenia do zespołu, a cały formularz zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ znajdującego się w prawym dolnym rogu.

Na dole ekranu pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Status placówki zmieni się na „Przetwarzany w GUS”:

Okno z widokiem na status placówki

W strukturze   przycisk struktura jednostki nadrzędnej jaki i placówki włączonej będzie widoczna włączana szkoła.

Widok na strukturę podmiotu z zaznaczoną włączoną nową placówką