Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Z funkcji USUŃ należy skorzystać tylko w przypadku błędnie zarejestrowanych danych o liczbie pomocy psychologiczno-pedagogicznych w poradni.

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu  przycisk menu  i wybrać opcję USUŃ

widok okna zakładki pomoc psychologiczno- pedagogiczna z możliwością z oznaczoną opcją usuń

Wyświetli się okno, w celu potwierdzenia usunięcia wprowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poradni.

okno z możliwością potwierdzenia usunięcia

Po zatwierdzeniu, pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wpis znika z listy:

okno z widokiem na zakładkę pedagogiczno-psychologiczną po usunięciu danych