Instrukcje techniczne

Podgląd szczegółów placówek oświatowych

Powrót do listy

Podgląd szczegółów placówek oświatowych

Aplikacja Systemu Informacji Oświatowej przewiduje potrzebę podglądu szczegółów wprowadzonych danych placówek zarejestrowanych w systemie centralnym przez organy rejestrujące je, celem sprawdzenia poprawności zarejestrowanych danych lub potrzeby ich modyfikacji.

Do podglądu szczegółów wchodzimy poprzez wybór placówki na liście podmiotów.

Widok na listę zarejestrowanych podmiotów

Spowoduje to ukazanie się nowego okna z widokiem na cały zakres wprowadzonych danych: dane podmiotu prowadzącego, dane teleadresowe szkoły/placówki oświatowej, dane korespondencyjne, dane do REGON, dane osoby do kontaktu z GUS:

Okno z widokiem na dane podmiotu cz. 1 widok danych podmiotu część 2

Podgląd szczegółów nr. 3 dane podmiotu część 4