Instrukcje techniczne

Podgląd szczegółów placówek oświatowych

Powrót do listy

Aplikacja Systemu Informacji Oświatowej przewiduje potrzebę podglądu szczegółów wprowadzonych danych placówek zarejestrowanych w systemie centralnym przez organy rejestrujące je, celem sprawdzenia poprawności zarejestrowanych danych lub potrzeby ich modyfikacji.

Do podglądu szczegółów wchodzimy poprzez wybór placówki na liście podmiotów.

okno z zaznaczoną placówka z listy

Spowoduje to ukazanie się nowego okna z widokiem na cały zakres wprowadzonych danych: dane podmiotu prowadzącego, dane teleadresowe szkoły/placówki oświatowej, dane korespondencyjne, dane do REGON, dane osoby do kontaktu z GUS:

Okno z widokiem na dane podmiotu cz. 1 widok danych podmiotu część 2

Podgląd szczegółów nr. 3 dane podmiotu część 4