Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Nauczyciele – Stanowiska – Usunięcie

W module Nauczyciele należy wybrać z Listy nauczycieli osobę, której zostanie usunięte Stanowisko. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

Aby usunąć Stanowisko należy kliknąć w ikonę menu ( znak przycisk menu ) a następnie z listy wybrać USUŃ.

okno z widokiem na wskazane stanowisko które ma zostać usunięte

W nowym oknie należy potwierdzić chęć usunięcia wprowadzonych danych klikając przycisk USUŃ.

Chcąc zrezygnować z usuwania danych należy kliknąć w przycisk X ANULUJ.

Okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia stanowiska

Poprawnie usunięta zmiana zakończy się komunikatem: ”Operacja zakończona pomyślnie”.

Okno z widokiem na brak danych w stanowisku