Instrukcje techniczne

Wyłączenie szkoły lub placówki z jednostki nadrzędnej (zespołu szkół)

Powrót do listy

W module PODMIOT należy wybrać z listy szkołę/placówkę, która będzie wyłączona z jednostki nadrzędnej (zespołu szkół) i stanie się samodzielna.

okno z widokiem na podmioty z oznaczoną placówką która ulegnie wyłączeniu z jednostki nadrzędnej

W kolejnym kroku należy kliknąć MENUprzycisk menu w prawym górnym rogu okna, wybrać MODYFIKUJ a następnie dokonać zmian.

Należy przewinąć okno formularz do sekcji Dane dodatkowe.

okno z widokiem na wycinek z podmiotem nadrzędnym z oznaczonym w prawym górnym rogu znakiem x

W polu Podmiot nadrzędny za pomocą ikony  KRZYŻYKA  usuwamy podmiot nadrzędny (np. zespół szkół) oraz uzupełniamy nowowyświetlone pola: Imię dyrektoraNazwisko dyrektora:

okno z widokiem na wycinek z uzupełnionymi danymi dyrektora

Zmiany należy zapisać poprzez  przycisk w prawym dolnym rogu ZAPISZ.

Na dole ekranu pojawi się komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Struktura wyłączonej placówki po zaakceptowaniu przez GUS zmieni się i wskaże placówkę samodzielną.

okno z widokiem na strukturę podmiotu