Instrukcje techniczne

Ocena pracy nauczyciela

Powrót do listy

Ocena pracy nauczyciela – Rejestracja/ Modyfikacja/ Usunięcie

Aby wprowadzić Ocenę pracy nauczyciela, nauczyciel w pierwszej kolejności powinien mieć wprowadzony stopień awansu zawodowego: kontraktowy, mianowany lub dyplomowany oraz posiadać umowę na podstawie Kodeksu Pracy lub Karty Nauczyciela.

okno z widokiem na możliwość rejestracji oceny

Należy wybrać nauczyciela z listy, wejść do zakładki Dane Dziedzinowe w oknie głównym a następnie Ocena pracy nauczyciela i kliknąć DODAJ.

okno z widokiem na dodanie oceny

Po kliknięciu przycisku DODAJ system przeniesie do formularza, który pozwoli wprowadzić informacje odnośnie oceny nauczyciela.

W pole Ocena należy wskazać jedną odpowiednią z listy podanych opcji.

  • Negatywna
  • Dobra
  • Bardzo dobra
  • Wyróżniająca
  • Brak oceny

okno z widokiem na listę rodzaju oceny

Po wyorze oceny należy wskazać datę jej uzyskania.

okno z widokiem na rodzaj oceny i datę uzyskania

Możliwe jest wprowadzenie oceny nauczyciela z art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. poz. 2203) uzyskanej od dnia 1.09.2018 roku.

Aby zapisać wprowadzone dane należy użyć przycisku ZAPISZ znajdującego się w prawym dolnym rogu okna.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie’’.

okno z widokiem na zapisaną ocenę pracy nauczyciela

Wprowadzoną Ocenę pracy nauczyciela można modyfikować. W tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ dostępnej w menu ( znak przycisk menu ), wprowadzić aktualne dane, następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

okno z widokiem na możliwość modyfikacji oceny pracy nauczyciela

Aby usunąć wprowadzone dane należy skorzystać z opcji USUŃ.

okno z widokiem na możliwość usunięcia oceny pracy nauczyciela

Po usunięciu danych pojawi się komunikat:

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia oceny pracy nauczyciela

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. 

Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Ocena pracy nauczyciela.

okno z widokiem na usunięty wpis oceny pracy nauczyciela