Instrukcje techniczne

Przypisanie ucznia do oddziału dodatkowego

Powrót do listy

Poradnia – Uczniowie – Przypisanie ucznia do oddziału dodatkowego

Aby móc przypisać ucznia do oddziału dodatkowego należy najpierw zarejestrować dany oddział w module Oddziały dodatkowe.

Ucznia można przypisać do oddziału po wejściu w moduł Uczniowie i kliknięciu na konkretnego ucznia.

okno z widokiem na możliwość przypisania do oddziału dodatkowego wybranego ucznia z modułu uczeń

Wyświetli się podgląd szczegółów wybranego ucznia. Należy wybrać zakładkę Przypisania.

okno z widokiem na szczegóły ucznia z zakładki przypisania   okno z widokiem na zakładkę przypisania

Z tego miejsca można:

 • przypisać ucznia do oddziału w aktualnym roku szkolnym,
 • zmodyfikować przypisanie ucznia w oddziale,
 • przypisać ucznia do oddziału, do którego uczęszczał w poprzednich latach szkolnych,
 • wprowadzić informacje o zakończeniu nauki w danym oddziale.

Po kliknięciu DODAJ otworzy się okno:

okno z widokiem szczegóły przypisania ucznia do oddziału dodatkowego

Należy wybrać:

 • rok szkolny,
 • typ oddziału:

pole do wskazania typu oddziału

Aby uczeń mógł być przypisany do wskazanych oddziałów dodatkowych musi mieć w zakładce Orzeczenia/Opinie wykazane odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie.

 • oddział, do którego zostanie przypisany uczeń (widoczne będą tylko oddziały zarejestrowane na rok szkolny, który został wybrany),
 • datę rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • opcjonalnie można od razu również wprowadzić datę zakończenia uczęszczania do oddziału.

okno z widokiem szczegóły przypisania ucznia do oddziału dodatkowego wczesnego wspomagania rozwoju

Wypełniony formularz należy wysłać za pomocą przycisku ZAPISZ. Poprawne przypisanie ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.

Przypisanie będzie widoczne w podglądzie szczegółów:

okno z widokiem zapisane dane ucznia przypisanego do oddziału dodatkowego

Zakończenie przypisania do oddziału

Aby zakończyć przypisanie ucznia do oddziału należy w zakładce Przypisania kliknąć menu  opcja menu  , następnie MODYFIKUJ znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału. Z opcji należy korzystać w przypadku, gdy uczeń zakończy naukę w danym oddziale.

okno z widokiem modyfikację przypisania ucznia

Aby zakończyć przypisanie należy wpisać datę zakończenia uczęszczania i kliknąć ZAPISZ

okno z widokiem na szczegóły modyfikacji przypisania ucznia do oddziału wczesnego wspomagania rozwoju

Poprawne zakończenie przypisania ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.

Modyfikacja przypisania do oddziału

W przypadku, gdy przypisując ucznia do oddziału został popełniony błąd, można go poprawić. W takim przypadku należy kliknąć menu  opcja menu  znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału, które chcemy zmodyfikować. Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno z widokiem na modyfikację przypisania do oddziału wczesnego wspomagania rozwoju

W oknie, które się otworzy można zmienić informacje związane z:

 • datą rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • datą zakończenia uczęszczania do oddziału.

oko z widokiem na modyfikowane daty przypisania do oddziału

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć ZAPISZ. Poprawna modyfikacja zostanie potwierdzona komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.

Usunięcie przypisania do oddziału

Z funkcji USUŃ należy skorzystać jeśli uczeń został przypisany do błędnego oddziału. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z funkcji MODYFIKUJ.

okno z widokiem na możliwość usunięcia przypisania do oddzialu dodatkowego

okno komunikatem potwierdzającym chęć usunięcia
Usunięcie przypisania do oddziału należy zaakceptować zaznaczeniem checkbox i użyciem przycisku USUŃ. Poprawne usunięcie ucznia z oddziału zostanie potwierdzone komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.