Instrukcje techniczne

Przypisanie ucznia do oddziału dodatkowego

Powrót do listy

Aby móc przypisać ucznia do oddziału dodatkowego należy najpierw zarejestrować dany oddział w module Oddziały dodatkowe.

Ucznia można przypisać do oddziału po wejściu w moduł Uczniowie i kliknięciu na konkretnego ucznia.

Widok z listy uczniów z zaznaczonym wybranym wpisem ucznia

Wyświetli się podgląd szczegółów wybranego ucznia. Należy wybrać zakładkę Przypisania.

Widok na podgląd szczegółów wybranego ucznia z zaznaczoną zakładką przypisania   Widok na podgląd szczegółów wybranego ucznia z zaznaczoną zakładką przypisania oraz przyciskiem dodaj

Z tego miejsca można:

 • przypisać ucznia do oddziału w aktualnym roku szkolnym,
 • zmodyfikować przypisanie ucznia w oddziale,
 • przypisać ucznia do oddziału, do którego uczęszczał w poprzednich latach szkolnych,
 • wprowadzić informacje o zakończeniu nauki w danym oddziale.

Po kliknięciu DODAJ otworzy się okno:

okno na dodaj przypisanie do oddziału dodatkowego

Należy wybrać:

 • rok szkolny,
 • typ oddziału:

pole do wskazania typu oddziału

Aby uczeń mógł być przypisany do wskazanych oddziałów dodatkowych musi mieć w zakładce Orzeczenia/Opinie wykazane odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie.

 • oddział, do którego zostanie przypisany uczeń (widoczne będą tylko oddziały zarejestrowane na rok szkolny, który został wybrany),
 • datę rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • opcjonalnie można od razu również wprowadzić datę zakończenia uczęszczania do oddziału.

Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Wypełniony formularz należy wysłać za pomocą przycisku ZAPISZ. Poprawne przypisanie ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.

Przypisanie będzie widoczne w podglądzie szczegółów:

Widok na przypisanie ucznia do wskazanego oddziału

Zakończenie przypisania do oddziału

Aby zakończyć przypisanie ucznia do oddziału należy w zakładce Przypisania kliknąć menu  opcja menu   , następnie MODYFIKUJ znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału. Z opcji należy korzystać w przypadku, gdy uczeń zakończy naukę w danym oddziale.

Widok na przypisanie ucznia z zaznaczoną opcją modyfikuj

Aby zakończyć przypisanie należy wpisać datę zakończenia uczęszczania i kliknąć ZAPISZ

Widok na formularz przypisania do oddziału z wykazaniem daty zakończenia

Poprawne zakończenie przypisania ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.

Modyfikacja przypisania do oddziału

W przypadku, gdy przypisując ucznia do oddziału został popełniony błąd, można go poprawić. W takim przypadku należy kliknąć menu  opcja menu  znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału, które chcemy zmodyfikować. Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję MODYFIKUJ.

Widok na przypisanie ucznia z zaznaczoną opcją modyfikuj

W oknie, które się otworzy można zmienić informacje związane z:

 • datą rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • datą zakończenia uczęszczania do oddziału.

Widok na przypisanie ucznia z zaznaczoną opcją modyfikuj

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć ZAPISZ. Poprawna modyfikacja zostanie potwierdzona komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.

Usunięcie przypisania do oddziału

Z funkcji USUŃ należy skorzystać jeśli uczeń został przypisany do błędnego oddziału. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z funkcji MODYFIKUJ.

Widok na przypisanie ucznia z zaznaczoną opcją usuń

Okno z pytaniem czy na pewno usunąć wybrane przypisanie i przyciskiem potwierdź
Usunięcie przypisania do oddziału należy zaakceptować zaznaczeniem checkbox i użyciem przycisku USUŃ. Poprawne usunięcie ucznia z oddziału zostanie potwierdzone komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.