Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Nauczyciele – Nieobecności – Usunięcie

Aby dokonać Usunięcia wprowadzonej nieobecności należy wskazać nauczyciela z listy nauczycieli a następnie przejść do zakładki Zatrudnienie i na dole aplikacji przy zakładce Nieobecności kliknąć w przycisk menu  ( znak przycisk menu ), wybierając opcję USUŃ.

okno z widokiem po wejściu w zatrudnienie i panel nieobecności

Po kliknięciu przycisku USUŃ pojawi się okno, informujące o próbie usunięcia wybranej nieobecności, którą należy potwierdzić klikając USUŃ.

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia nieobecności

Usunięcie danych zakończy się komunikatem wyświetlanym na dole strony: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Usunięcia nieobecności można dokonać również poprzez zakładkę NAUCZYCIELE a następnie Lista nieobecności  wskazując osobę z listy a następnie klikając w  menu wybierając opcję USUŃ.

okno z widokiem na wybór nauczyciela z listy nieobecności z zakładki nauczyciele

Po kliknięciu przycisku USUŃ pojawi się okno, informujące o próbie usunięcia wybranej nieobecności, którą należy potwierdzić klikając USUŃ.

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia nieobecności

Usunięcie danych zakończy się komunikatem wyświetlanym na dole strony: “Operacja zakończona pomyślnie”.