Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Wypadki – Modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w MENU  przycisk menu i wybrać opcję MODYFIKUJ.

Okno z widokiem na przycisk modyfikuj przy zapisanym wypadku, w danych dziedzinowych ucznia

Modyfikacji podlegają pola:

  • Data wypadku,
  • Rodzaj wypadku,
  • Przyczyna wypadku,
  • Miejsce wypadku,
  • Rodzaj zajęć.

Okno formularza modyfikuj wypadek, z aktywnymi polami do edycji

Poprawne zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Widok zmienionego wpisu zgłoszonego wypadku w danych dziedzinowych ucznia