Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powr贸t do listy

Dane zbierane s膮 w celach statystycznych na podstawie Art. 8 ust. 2c lit. c Ustawy o SIO oraz 搂 7 pkt 4,5 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r..

Zgodnie z rozporz膮dzeniem MEiN dane dotycz膮ce dzia艂alno艣ci plac贸wek kszta艂cenia praktycznego oraz o艣rodk贸w dokszta艂cania i doskonalenia zawodowego w zakresie praktycznej nauki zawodu i dokszta艂cania zawodowego m艂odocianych przekazywane s膮 do dnia聽10 pa藕dziernika聽ka偶dego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok szkolny.

Dane te mo偶na przekazywa膰 jedynie do roku 2017/2018

Dane Praktycznej nauki zawodu s膮 wprowadzane przez nast臋puj膮ce typy plac贸wek:

  • Centrum Kszta艂cenia Praktycznego,
  • Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego ze szko艂ami,
  • Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego bez szk贸艂,
  • O艣rodek dokszta艂cania i doskonalenia zawodowego,
  • Niepubliczna plac贸wka kszta艂cenia ustawicznego i praktycznego,
  • Niepubliczna plac贸wka kszta艂cenia ustawicznego i praktycznego ze szko艂ami.

Aby wype艂ni膰 informacje dotycz膮ce danych聽Praktyczna nauka zawodu聽nale偶y wej艣膰 w boczne menu i wybra膰 zak艂adk臋聽Dane zbiorcze, a nast臋pnie聽Dane o dzia艂alno艣ci.

W prawym g贸rny rogu okna nale偶y wybra膰 rok szkolny za jaki b臋d膮 wprowadzane dane.

widok okna dane zbiorcze dane o dzia艂alno艣ci praktyczna nauka zawodu

Aby rozpocz膮膰 wprowadzanie danych nale偶y rozpocz膮膰 u偶yciem przycisku聽DODAJ聽znajduj膮cego si臋 w prawym g贸rnym rogu okna.

widok okna dane o dzia艂alno艣ci praktyczna nauka zawodu z zaznaczon膮 mo偶liwo艣ci膮 wyboru roku szkolnego

Po klikni臋ciu w przycisk聽DODAJ聽pojawi si臋 okno, w kt贸rym nale偶y wprowadzi膰 dane:

  • Rodzaj uczestnik贸w
  • Zaw贸d
  • Liczba uczestnik贸w

widok formularza dodaj dane o praktycznej nauce zawodu

Wprowadzone dane w formularzu nale偶y zapisa膰 u偶ywaj膮c przycisku聽ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi si臋 komunikat:聽Operacja zako艅czona pomy艣lnie.

W przypadku wprowadzania kolejnych danych nale偶y klikn膮膰 w przycisk聽ZAPISZ i DODAJ NAST臉PNY.

Po klikni臋ciu pojawi si臋 nowe okno, a poprzednio wprowadzone dane zostan膮 zapisane.

widok formularza dodaj dane o praktycznej nauce zawodu z zapisanymi danymi