Instrukcje techniczne

Staż pedagogiczny

Powrót do listy

Nauczyciele – Dane dziedzinowe – Staż pedagogiczny – Rejestracja/ Modyfikacja/ Usunięcie

Aby zarejestrować staż pedagogiczny nauczyciela w systemie SIO należy wejść w moduł NAUCZYCIELE, a następnie Lista Nauczycieli i wybrać nauczyciela z listy.

Po wybraniu z listy nauczycieli konkretnej osoby, należy wejść w zakładkę Dane dziedzinowe.

Okno ze wskazaniem na zakładkę dane dziedzinowe - staż pedagogiczny nauczyciela

Wyświetli się formularz, w którym należy kliknąć przycisk DODAJ, a następnie wprowadzić aktualny staż pedagogiczny. Jest możliwość rejestracji wartości „0” w stażu pedagogicznym.

Po wprowadzeniu stażu pedagogicznego nauczyciela formularz należy zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ.

Okno z widokiem na dodawanie stażu

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie’’.

Dane zostaną zapisane w systemie z ostatnią datą aktualizacji:

Okno z widokiem na wprowadzone dane stażu

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonego stażu pedagogicznego nauczyciela należy wejść w moduł  NAUCZYCIELE, a następnie Lista nauczycieli i wybrać nauczyciela z listy.

Po wejściu w zakładkę Dane dziedzinowe, następnie Staż pedagogiczny, należy kliknąć w menu  ( znak przycisk menu ),  i wybrać opcję MODYFIKUJ – wprowadzić zmiany w liczbie stażu pedagogicznego.

Widok na zakładkę Dane dziedzinowe- staż pedagogiczny, funkcję modyfikuj

Po wprowadzeniu zmian, należy użyć przycisku ZAPISZ.

Okno z widokiem na modyfikacje stażu

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie’’.

Dane liczby lat stażu oraz data ich aktualizacji zostaną zmienione:

Widok na zmodyfikowany wpis stażu

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące stażu pedagogicznego nauczyciela, w systemie SIO, należy wejść w moduł  NAUCZYCIELE, następnie Lista nauczycieli i wybrać nauczyciela z listy.

Po wybraniu z listy nauczycieli, konkretnej osoby, należy wejść w zakładkę Dane dziedzinowe.

W stażu pedagogicznym z prawej strony okna aplikacji, należy kliknąć w menu  ( znak przycisk menu ) i wybrać opcję USUŃ.

Widok na dane stażu z opcją Usuń

Po kliknięciu opcji USUŃ zostanie usunięty wpis o stażu pedagogicznym nauczyciela.

Pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie’’.

Okno danych stażu pedagogicznego staje się puste:

Okno stażu po usunięciu danych