Instrukcje techniczne

Staż pedagogiczny

Powrót do listy

Staż pedagogiczny –Rejestracja/ Modyfikacja/ Usunięcie

Aby zarejestrować staż pedagogiczny nauczyciela w systemie SIO należy wejść w moduł NAUCZYCIELE , a następnie Lista Nauczycieli i wybrać nauczyciela z listy.

Po wybraniu z listy nauczycieli konkretnej osoby, należy wejść w zakładkę Dane dziedzinowe.

okno z widokiem na staż pedagogiczny po wejściu w zakładkę dane dziedzinowe

Wyświetli się formularz, w którym należy kliknąć DODAJ,

okno z widokiem na rejestrację stażu pedagogicznego

a następnie wprowadzić aktualny staż pedagogiczny.

Po wprowadzeniu stażu pedagogicznego nauczyciela formularz należy zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ.

okno z widokiem na liczbę lat stażu pracy

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie’’.

okno z widokiem na wprowadzony i zapisany staż pedagogiczny

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonego stażu pedagogicznego nauczyciela należy wejść w moduł  NAUCZYCIELE a następnie Lista nauczycieli i wybrać nauczyciela z listy. Po wejściu w zakładkę Dane dziedzinowe, następnie Staż pedagogiczny, należy kliknąć w menu  ( znak przycisk menu ),  i wybrać opcję MODYFIKUJ, i wprowadzić zmiany w staż pedagogiczny.

okno z widokiem na modyfikację stażu pedagogicznego

Po wprowadzeniu stażu pedagogicznego nauczyciela, zmiany należy zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ.

widok na wprowadzoną zmianę w liczbę lat stażu pedagogicznym

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie’’.

okno z widokiem na zapisane zmiany w stażu pedagogicznym

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące stażu pedagogicznego nauczyciela, w systemie SIO, należy wejść w moduł  NAUCZYCIELE, następnie Lista nauczycieli i wybrać nauczyciela z listy.

Po wybraniu z listy nauczycieli, konkretnej osoby, należy wejść w zakładkę Dane dziedzinowe.

W stażu pedagogicznym z prawej strony okna aplikacji, należy kliknąć w menu  ( znak przycisk menu ),  i wybrać opcję USUŃ.

widok na możliwość usunięcia stażu pedagogicznego

Po kliknięciu opcji USUŃ zostanie usunięty wpis o stażu pedagogicznym nauczyciela.

Pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie’’.

. okno z widokiem na usunięty wpis dotyczący stażu pedagogicznego