Instrukcje techniczne

Grupowe usunięcie obowiązku nauki

Powrót do listy

Z funkcji GRUPOWEGO USUNIĘCIA należy skorzystać tylko w przypadku błędnie wprowadzonych danych dotyczących spełniania lub niespełniania obowiązku nauki uczniów.

Aby dokonać grupowego usunięcia obowiązku nauki należy wejść w moduł UCZNIOWIE , w filtrach wybrać rok szkolny oraz sposób spełniania/niespełniania obowiązku nauki i kliknąć przycisk WYSZUKAJ na dole strony.

Okno z widokiem na panel boczny programu SIO z wyborem filtrów obowiązku nauki

 

Następnie na liście należy zaznaczyć uczniów, których obowiązek nauki chemy usunąć.

Można wybrać wszystkich uczniów na stronie zaznaczając checkbox na górze okna  widok checkboxa - imię i nazwisko  albo tylko niektórych, zaznaczając checkbox’y przy ich nazwiskach. Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę (strony widoczne są w prawym dolnym rogu)  Okno z widokiem na ilość wyświetlanych pozycji na danej stronie, po zastosowaniu filtra , można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do usunięcia.

W kolejnym kroku należy na górze po prawej stronie wybrać znaczek menu  przycisk menu  , a potem USUŃ OBOWIĄZEK NAUKI.

Okno z widokiem na wybór usunięcia obowiązku nauki

Następnie pojawi się okienko

Ono z widokiem na wybraną listę pozycji do usunięcia z przyciskiem usuń wszystkie

W tym miejscu możliwe jest usunięcia obowiązku nauki dla wybranych uczniów.

Należy potwierdzić wybór poprzez przycisk USUŃ WSZYSTKIE.

Poprawne usunięcie obowiązku nauki będzie potwierdzone komunikatem na dole strony POPRAWNIE WYSŁANO 2 Z 2...

Okno z widokiem na poprawne usunięcie obowiązku nauki zaznaczonych pozycji uczniów

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem KRZYŻYKA w prawym górnym rogu okna.

Na liście uczniów etykieta zmieni swój kolor na szary niepodświetlona etykieta obowiązku nauki .