Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Poradnie – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – Rejestracja

W formularzu należy wprowadzić informacje o liczbie pomocy psychologiczno-pedagogicznych udzielonych przez poradnię.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych o liczbie pomocy psychologiczno-pedagogicznych w poradni należy wybrać moduł Dane zbiorcze, a następnie Dane o działalności.

Na górze strony może być konieczne wybranie typu danych zbiorczych, które będą wypełniane. Aby uzupełnić dane o liczbie pomocy należy wybrać zakładkę Poradnie.

Obraz z widokiem na możliwość rejestracji danych o liczbie pomocy psychologiczno-pedagogicznych w poradni poprzez wejście w moduł Dane zbiorcze, a następnie Dane o działalności

Następnie należy wejść w kartę POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, wybrać rok szkolny, którego dotyczą wprowadzane dane i kliknąć DODAJ.

Obraz z widokiem na możliwość rejestracji danych o liczbie pomocy psychologiczno-pedagogicznych w wybranym roku szkolnym

Pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wymagane dane:

Rodzaj pomocy:

 • Ćwiczenia rehabilitacyjne
 • Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym
 • Psychoterapia
 • Socjoterapia
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia pedagogiczna, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Terapia psychologiczna
 • Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu
 • Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień
 • Zajęcia związane z trudnościami adaptacyjnymi

Grupa wiekowa:

 • Dziecko do 3 roku życia
 • Dziecko w wieku uprawniającym do objęcia wychowaniem przedszkolnym
 • Dziecko objęte rocznym, obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym
 • Uczeń szkoły
 • Inna osoba

Liczba.

Obraz z widokiem na szczegóły rejestracji liczb pomocy według rodzaju i grupy wiekowej

W przypadku wyboru grupy wiekowej UCZEŃ SZKOŁY pojawią się dodatkowe pola: TYP SZKOŁY i KLASA.

Obraz z widokiem na szczegóły rejestracji po wyborze grupy wiekowej oraz typu szkoły i klasa

Po zapisaniu danych korzystając z przycisku ZAPISZ na dole pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Można również wybrać opcję ZAPISZ i DODAJ NASTĘPNY. Wtedy uzupełniony formularz zostanie zapisany i automatycznie otworzy się nowe okno z formularzem do uzupełniania kolejnych danych.

Obraz z widokiem na zapisany wpis dotyczący pomocy pscychologiczno-pedagogicznych