Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych dotyczących rozwiązania stosunku pracy, należy rozpocząć od wyboru roku kalendarzowego i okresu sprawozdawczego, który będzie poprawiany, a następnie kliknąć w przycisk OŁÓWEK.

okno rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli z zaznaczoną możliwością wyboru roku i modyfikacji

Po kliknięciu przycisku OŁÓWKA, otworzy się formularz w którym należy poprawić wprowadzone dane, poprzez usunięcie danej pozycji za pomocą przycisku X następnie należy ponowne wprowadzić we właściwej formie, klikając przycisk DODAJ ROZWIĄZANIE/WYGAŚNIĘCIE, a po wprowadzeniu zatwierdzić zmiany przyciskiem ZAPISZ.

formularz modyfikuj informację o rozwiązaniu stosunku pracy nauczycieli z oznaczoną opcją x i przyciskiem zapisz

Po poprawnym zapisaniu danych pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Zmienione dane pojawią się na liście:

Okno z widokiem na rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli z oznaczonymi danymi po modyfikacji