Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Poradnie – Diagnozy – Usunięcie

Z funkcji usunięcia danej grupy diagnoz należy skorzystać w przypadku błędnej rejestracji tej grupy.

W tym celu należy kliknąć w menu  przycisk menu   wybierając opcję USUŃ.

Okno z widokiem na możliwość usunięcia wybranej diagnozy z listy wprowadzonych diagnoz

Po kliknięciu przycisku USUŃ pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej diagnozy, którą należy potwierdzić klikając USUŃ.

widok okna do potwierdzenia usunięcia

Usunięcie danych zakończy się komunikatem wyświetlanym na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie.

Okno z widokiem na usuniętą diagnozę z listy diagnoz