Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Z funkcji usunięcia danej grupy diagnoz należy skorzystać w przypadku błędnej rejestracji tej grupy.

W tym celu należy kliknąć w  przycisk menu  wybierając opcję USUŃ

okno wprowadzonych diagnoz z zaznaczonym przyciskiem usuń

Po kliknięciu przycisku USUŃ pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej diagnozy, którą należy potwierdzić klikając USUŃ.

widok okna do potwierdzenia usunięcia

Usunięcie danych zakończy się komunikatem wyświetlanym na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie.

okno po usunięciu diagnoz