Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powr贸t do listy

Dane o liczbie uczni贸w w poszczeg贸lnych typach szk贸艂, obj臋tych pomoc膮 materialn膮 o charakterze socjalnym i programami pomocowymi, zbierane s膮 w celach statystycznych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. c ustawy o SIO.

Zgodnie z rozporz膮dzeniem MEiN w sprawie szczeg贸艂owego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w SIO:

鈥 dane przekazywane s膮 do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego za okres stycze艅-sierpie艅,

鈥 dane przekazywane s膮 do dnia 10 stycznia ka偶dego roku kalendarzowego za okres wrzesie艅-grudzie艅.

Aby wype艂ni膰 informacje dotycz膮ce danych聽Pomoc materialna聽nale偶y wej艣膰 w boczne menu i wybra膰 zak艂adk臋聽Dane zbiorcze, a nast臋pnie聽Inne.

ono z widokiem na zak艂adk臋 pomoc materialna

W prawym g贸rnym rogu okna nale偶y wybra膰 rok kalendarzowy za jaki b臋d膮 wprowadzane dane.

okno z widokiem na pomoc materialn膮 z oznaczonym rokiem kalendarzowym

Sprawozdanie mo偶na prowadzi膰 za dwa okresy:

鈥 stycze艅-sierpie艅,

鈥 wrzesie艅-grudzie艅.

Aby rozpocz膮膰 wprowadzanie danych nale偶y rozpocz膮膰 u偶yciem przycisku聽DODAJ聽znajduj膮cego si臋 w prawym g贸rnym rogu okna.

okno z widokiem na pomoc materialn膮 z oznaczonym sprawozdaniem za okres stycze艅-sierpie艅, rokiem szkolnym oraz przyciskiem dodaj

Po klikni臋ciu przycisku聽DODAJ聽pojawi si臋 okno, w kt贸rym nale偶y wprowadzi膰 dane dotycz膮ce:

鈥 Formy pomocy,

鈥 Typ szko艂y,

鈥 Przedzia艂 wielko艣ci,

鈥 Liczba uczni贸w,

okno z widokiem na dodaj pomoc materialn膮 JST

Formy pomocy jakie mo偶na wprowadzi膰 to:

鈥 Stypendium szkolne,

鈥 Zasi艂ek rodzinny,

鈥 Pomoc w ramach program贸w tworzonych przez JST,

鈥 Pomoc w ramach program贸w rz膮dowych.

okno z widokiem na dodaj pomoc materialn膮 JST z przyk艂adowo uzupe艂nionymi danymi

Po wprowadzeniu danych nale偶y klikn膮膰 przycisk ZAPISZ.聽W przypadku wprowadzenia kolejnych danych nale偶y klikn膮膰 w przycisk聽ZAPISZ I DODAJ NAST臉PNY.

okno z widokiem na dodaj pomoc materialn膮 JST z oznaczonym przyciskiem zapisz i dodaj nast臋pny oraz zapisz

Po zatwierdzeniu informacji pojawi si臋 komunikat:聽Operacja zako艅czona pomy艣lnie.

Widok po wprowadzeniu danych:

okno z widokiem na wprowadzone dane w zak艂adce pomoc materialna