Instrukcje techniczne

Grupowa rejestracja spełniania obowiązku szkolnego w szkole obwodowej

Powrót do listy

Przed rejestracją spełniania obowiązku szkolnego w szkole obwodowej konieczne jest by uczeń był przypisany do oddziału roku szkolnym, w którym chcemy wykazać spełnianie obowiązku szkolnego w szkole obwodowej.

Grupowa rejestracja tych danych dziedzinowych wykonywana jest z LISTY ODDZIAŁÓW PODSTAWOWYCH w module ODDZIAŁY.

W pierwszej kolejności należy wyszukać odpowiedni oddział poprzez wejście w moduł ODDZIAŁY- PODSTAWOWE.

Okno z widokiem na wybór oddziałów podstawowych w lewym bocznym menu aplikacji SIO

Następnie należy przejść do zakładki PRZYPISANIA i z prawej strony należy wybrać zakładkę OTWARTE.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania i zaznaczonym filtrem otwarte

Następnie należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy zarejestrować spełnianie obowiązku szkolnego w szkole obwodowej.

Okno z widokiem na grupowo zaznaczonych uczniów w zakładce przypisania

Lista uczniów może mieć więcej niż 1 stronę. Strony oraz liczba wyświetlanych wpisów widoczne są w prawym dolnym rogu Widok na dolny pasek pokazujący ilość pozycji na jednej stronie wyszukiwania wyników, z możliwością przejścia do kolejnej . Zaznaczając wybrane osoby można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i uwzględnione podczas operacji grupowego rejestrowania danych.

W prawym, górnym rogu okna, należy kliknąć menu przycisk menu .

Okno z widokiem na przycisk menu, przy zaznaczonych uczniach, którym przypisujemy spełnianie obowiązku szkolnego w szkole obwodowej

Pojawi się lista z której należy wybrać DODAJ DANĄ DZIEDZINOWĄ i z kolejnej Listy należy wybrać SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W SZKOLE OBWODOWEJ.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania i dodanie danej dziedzinowej a następnie spełnianie obowiązku szkolnego w szkole obwodowej

Następnie pojawi się nowe okno:

Widok formularza dodaj spełnianie obowiązku szkolnego w szkole obwodowej z polami do wypełnienia

W przypadku jeśli uczniowie spełniają obowiązek szkolny w szkole obwodowej na dzień 30 września, należy zaznaczyć: Czy spełnianie obowiązku szkolnego w szkole obwodowej – stan na 30 września

W zakładce „Przypisania” wyświetli się lista wybranych uczniów

Widok grupowego przypisania uczniom spełniania obowiązku szkolnego w szkole obwodowej do zapisania

następnie należy kliknąć w przycisk ZAPISZ. W przypadku rezygnacji z rejestracji danej dziedzinowej należy kliknąć w przycisk KRZYŻYK znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Po poprawnym zapisaniu pojawi się komunikat: POPRAWNIE WYSŁANO 2 z 2.

Uwaga! W przypadku błędu pojawi się CZERWONY znak z prawej strony.

Widok nieudanej próby przypisania wybranych uczniów ze znakiem błędu

Po najechaniu na niego pojawia się komunikat błędu, który uniemożliwił zrejestrowanie wskazanego okresu wybranej danej dziedzinowej. Jednym z najczęstszych błędów jest ponowna próba rejestracji już zarejestrowanej danemu uczniowi danej dziedzinowej.