Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Pomoc materialna – Usunięcie

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w MENU przycisk menu  i wybrać opcję USUŃ .

Widok na zakładkę dane dziedzinowe wybranego ucznia z możliwością usunięcia pomocy materialnej

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie przycisku USUŃ. W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ .

Okno z komunikatem czy na pewno chcesz usunąć pomoc materialną?

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Okno z widokiem po zmianach w tym usunięcia wpisu w pomocy materialnej.