Instrukcje techniczne

Rozpatrywanie wniosku złożonego poprzez ePUAP

Powrót do listy

Nowo złożony wniosek przez jednostkę podległą automatycznie pojawia się na Liście wniosków w module Wnioski.

Wnioski pracowników danej szkoły lub placówki oświatowej rozpatrywane są przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, do której został złożony wniosek o uzyskanie danych dostępowych.

Widok na listę wniosków z zaznaczonym wnioskiem ze statusem – Złożony

Wniosek widnieje na liście oznaczony kolorem zielonym ze statusem wniosku – Złożony.

by rozpocząć proces rozpatrywania wniosku należy na niego kliknąć. Automatycznie otworzy się podgląd danych wniosku.

Widok na dane wniosku nr 1

Widok na dane wniosku nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok na dane wniosku zakresy dostępu i typ użytkownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kolejnym kroku należy wybrać opcję OZNACZ JAKO ROZPATRYWANY. Po zaakceptowaniu pojawi się komunikat Operacja zakończona pomyślnie. Jednocześnie osoba wnioskująca otrzyma wiadomość email o rozpoczęciu rozpatrywania wniosku.

Status wniosku ulegnie zmianie na rozpatrywany oraz zmieni kolor na niebieski. W kolejnym kroku należy kliknąć na wniosek danej osoby. W prawym górnym pojawią się dwie funkcje.

Pierwsza oznaczona ikoną  ODRZUĆ  używana, gdy złożony wniosek posiada błędy i nie nadajemy mu dalszego biegu.

Druga oznaczona ikoną ZAAKCEPTUJ (EPUAP) używana, gdy wniosek jest poprawny i akceptowany.

Okno z formularza z wyborem funkcji anuluj lub akceptuj

Po zaakceptowaniu danego wniosku, zmienia się status na Zaakceptowany:

Widok statusu wniosku -zaakceptowany

Na e-mail osoby składające wniosek o upoważnienie przychodzi informacja, aby pobrać dane dostępowe.

Po pobraniu tych danych, status wniosku zmienia się na DANE DOSTĘPOWE POZYSKANE.

W przypadku, gdy użytkownik/wnioskodawca ma aktywne min. jedno upoważnienie – kolejne wnioski o dostęp do SIO, które będą zaakceptowane nie będą miały linków do pobrania danych dostępowych.

Zaakceptowane wnioski takiego użytkownika – automatycznie mają status – Dane dostępowe pozyskane. Użytkownik jest aktywny.

Dane dostępowe – login i hasło użytkownika pozostają bez zmian.