Instrukcje techniczne

Grupowe zgłoszenie do egzaminu

Powrót do listy

Aby poprawnie zgłosić uczniów do egzaminu w aktualnym roku szkolnym należy najpierw zweryfikować czy wszyscy uczniowie zgłaszani do egzaminu są przypisani do ostatniej klasy danej szkoły.

Grupowe zgłoszenie uczniów do egzaminu wykonywane jest z LISTY ODDZIAŁÓW PODSTAWOWYCH w module ODDZIAŁY.

W pierwszej kolejności należy wyszukać odpowiedni oddział poprzez wejście w moduł ODDZIAŁY- PODSTAWOWE.

Okno z wyborem modułu oddziały i oddziały podstawowe w programie SIO

Następnie należy przejść do zakładki PRZYPISANIA i z prawej strony należy wybrać zakładkę OTWARTE.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania, z wyborem filtra: otwarte

Następnie należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy wprowadzić informację o egzaminie.

Okno z widokiem na zaznaczonych kilku uczniów którym chcemy przypisać zgłoszenie do egzaminu

Lista uczniów może mieć więcej niż 1 stronę. Strony oraz liczba wyświetlanych wpisów widoczne są w prawym dolnym rogu   Widok na dolny pasek pokazujący ilość pozycji na jednej stronie wyszukiwania wyników, z możliwością przejścia do kolejnej   . Zaznaczając wybrane osoby można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i uwzględnione podczas grupowej rejestracji danych.

W prawym, górnym rogu okna, należy kliknąć MENU   przycisk menu   .

Pojawi się lista z której należy wybrać DODAJ DANĄ DZIEDZINOWĄ i z kolejnej Listy należy wybrać konkretną Daną dziedzinową.

Okno z rozwiniętą listą z menu, z wyborem zgłoszenia do egzaminu i dodaniem danej dziedzinowej

Następnie pojawi się nowe okno, gdzie data zostanie automatycznie podstawiona przez system w dniu z jakim wprowadza się dane.

UWAGA! Nie ma możliwości zmiany daty zgłoszenia. Jest ona wstawiana automatycznie.

Widok formularza dodania zgłoszenia do egzaminu z polami do uzupełnienia

Uwaga! Jeżeli podczas wprowadzania zgłoszenia do egzaminu pojawi się komunikat podświetlony na CZERWONO : „Warunkiem zgłoszenia ucznia do egzaminu jest aktywne na dzień zgłoszenia do egzaminu upoważnienie dla kierownika albo p.o. kierownika w podmiocie. Prosimy o złożenie wniosku o dostęp do SIO” to oznacza, że w placówce nie ma aktywnego upoważnienia z funkcją Kierownik jednostki/p.o. Kierownika jednostki. Po uzyskaniu dostępu przez Kierownik jednostki/p.o. Kierownika jednostki będzie można wprowadzić zgłoszenie o egzaminie.

Jeżeli komunikat podświetla się na NIEBIESKO to w placówce jest aktywne upoważnienie na Kierownika jednostki lub p.o. Kierownika jednostki i dane można ZAPISZ mimo tego komunikatu. Komunikat jest tylko informacyjny.

Po wprowadzeniu daty rozpoczęcia należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.

W przypadku rezygnacji z rejestracji danej dziedzinowej należy kliknąć w przycisk KRZYŻYK znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

widok na poprawnie zapisane dane zgłoszenia do egzaminu

Po poprawnym zapisaniu pojawi się komunikat: POPRAWNIE WYSŁANO 4 Z 4.