Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Aby zmodyfikować dane w zarejestrowanym oddziale, należy wybrać odpowiedni wpis z listy oddziałów:

okno z widokiem na oddział dodatkowy podlegający modyfikacji

Wyświetli się podgląd szczegółów wybranego oddziału.

okno z widokiem na podgląd szczegółów

W celu wprowadzenia zmian, należy wybrać w prawym górnym rogu funkcję modyfikacji (znak ołówek).

Modyfikacji podlega pole nazwy.

okno z widokiem na modyfikację oddziału

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w opisie oddziału należy je zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ dostępnego w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

okno z widokiem na oddziały dodatkowe