Instrukcje techniczne

Ukończone formy doskonalenia zawodowego

Powrót do listy

Nauczyciele – Dane dziedzinowe – Ukończone formy doskonalenia zawodowego – Rejestracja/ Modyfikacja/ Usunięcie

Po wyborze nauczyciela z modułu NAUCZYCIELE, Lista nauczycieli a następnie zakładki Dane dziedzinoweUkończone formy doskonalenia zawodowego należy kliknąć DODAJ. System wyświetli formularz, który pozwoli wprowadzić informacje odnośnie ukończonych form doskonalenia zawodowego nauczyciela.

okno z widokiem na możliwość rejestracji ukończonych form doskonalenia zawodowego

Po kliknięciu DODAJ należy uzupełnić pole Rok szkolny wskazując rok szkolny, w którym została ukończona dana forma doskonalenia, a następnie z podanych opcji wybrać formę doskonalenia zawodowego:

okno z widokiem na dodanie roku oraz rodzaju rodzaj ukończonej formy doskonalenia

Po wybraniu roku oraz formy doskonalenia należy użyć przycisku ZAPISZ  znajdującego się w prawym dolnym rogu okna.

okno z widokiem na wybrany rok i ukończoną formę doskonalenia

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie’’.

okno z widokiem zapisane dane dotyczące ukończonych formę doskonalenia zawodowego

Wprowadzone dane Ukończonych form doskonalenia zawodowego można modyfikować, w tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzić aktualne dane, następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

okno z widokiem na możliwość modyfikacji ukończonej formy doskonalenia

Aby usunąć wprowadzone dane należy skorzystać z opcji USUŃ dostępnej po kliknięciu w menu ( znak przycisk menu ) przy danej formie doskonalenia zawodowego.

okno z widokiem na możliwość usunięcia ukończonej formy doskonalenia

Pojawi się komunikat:

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia formy doskonalenia .

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. 

Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Ukończonych form doskonalenia zawodowego.

okno z widokiem na k usunięty wpis formy doskonalenia