Instrukcje techniczne

Ukończone formy doskonalenia zawodowego

Powrót do listy

Po wyborze nauczyciela z modułu NAUCZYCIELE, Lista nauczycieli a następnie zakładki dane dziedzinoweUkończone formy doskonalenia zawodowego należy kliknąć  DODAJ. System wyświetli formularz, który pozwoli wprowadzić informacje odnośnie ukończonych form doskonalenia zawodowego nauczyciela.

okno z widokiem na zakładkę która umożliwia wprowadzenie ukończonych form doskonalenia zawodowego

Po kliknięciu DODAJ należy uzupełnić pole Rok szkolny wskazując rok szkolny, w którym została ukończona dana forma doskonalenia, a następnie z podanych opcji wybrać formę doskonalenia zawodowego:

okno z widokiem na wybór form doskonalenia zawodowego:

okno z widokiem na wprowadzoną formę doskonalenia

Aby zatwierdzić wprowadzone dane należy użyć przycisku  ZAPISZ  znajdującego się w prawym dolnym rogu okna.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat:  “Operacja zakończona pomyślnie”.

Wprowadzone dane Ukończonych form doskonalenia zawodowego można modyfikować, w tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzić aktualne dane, następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

okno z widokiem na możliwość modyfikacji ukończonych form doskonalenia zawodowego

Aby usunąć wprowadzone dane należy skorzystać z opcji USUŃ dostępnej po kliknięciu w znak menu przy danej formie doskonalenia zawodowego.

okno z widokiem na możliwość usunięcia ukończonych form doskonalenia zawodowego

Pojawi się komunikat:

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia formy doskonalenia .

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję  USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Ukończonych form doskonalenia zawodowego.