Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Nauczyciele – Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN – Usunięcie

Istnieje możliwość Usunięcia wprowadzonych danych Zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN.

W tym celu należy kliknąć w menu ( znak przycisk menu ), i wybrać opcję USUŃ.

okno z widokiem na formularz umożliwiający usunięcie zajęć dodatkowych

Pojawi się komunikat:

Okno z komunikatem podwędzającym chęć usunięcia zajęć dodatkowych

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: ”Operacja zakończona pomyślnie”. 

Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.

Okno z widokiem na brak danych po ich wcześniejszym usunięciu