Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powr贸t do listy

Rejestracja informacji o planowaniu kolejnego stopnia awansu zawodowego i deklaracji o przyst膮pieniu do post臋powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego mo偶liwa jest je偶eli nauczyciel ma zarejestrowany stopie艅 awansu zawodowego.

Dla posiadanego stopnia awansu zawodowego mo偶na rejestrowa膰 tylko jedno planowanie awansu zawodowego.

Uzyskanie najwy偶szego stopnia awansu zawodowego, nauczyciel dyplomowany, nie pozwala na rejestracj臋 planowania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Od nowego roku szkolnego 2022/2023 informacje o awansie zawodowym nauczyciela oraz planowanie kolejnego stopnia awansu zawodowego jest podzielone na dwie sekcje:

  • Awans zawodowy聽(sekcja od roku szkolnego 2022/2023),
  • Awans zawodowy przed 2022/2023聽(sekcja do roku szkolnego 2022/2023).
  1. Planowanie awansu nauczyciela聽(sekcja Awans zawodowy od roku szkolnego 2022/2023)

Aby doda膰 planowanie awansu zawodowego nauczyciela, nale偶y wej艣膰 w modu艂聽NAUCZYCIELE,聽kt贸ry znajduje si臋 po lewej stronie systemu, a nast臋pnie z listy rozwijalnej聽Lista nauczycieli聽i聽wybra膰聽nauczyciela, kt贸remu dane b臋d膮 wprowadzane. Nast臋pnie wej艣膰 w kart臋聽Awans zawodowy.

okno z widokiem na wybranego nauczyciela z listy kt贸remu nale偶y wprowadzi膰 planowany awans zawodowy

Formularz聽Planowania awansu zawodowego聽jest dost臋pny w przypadku nauczycieli, kt贸rzy posiadaj膮 wprowadzony stopie艅 awansu, kt贸ry posiada opcj臋 planowania awansu.

Nale偶y klikn膮膰 w przycisk聽DODAJ PLANOWANY AWANS ZAWODOWY. Otworzy si臋 okno do wprowadzenia danych:

  • Data rozpocz臋cia przygotowania do zawodu nauczyciela聽okre艣lona w przypadku dodawania planowania na stopie艅 nauczyciela mianowanego dla nauczycieli pocz膮tkuj膮cych lub nauczycieli, kt贸rych najwy偶szym stopniem awansu zawodowego przed wej艣ciem w 偶ycie nowego brzemienia art. 9a ustawy Karta Nauczyciela by艂 鈥瀗auczyciel sta偶ysta鈥.

Nale偶y wskaza膰 odpowiedni膮 z wy艣wietlanego kalendarza dat臋. kt贸ra powinna by膰, p贸藕niejsza lub r贸wna dacie 1.09.2022 r.

  • data rozpocz臋cia sta偶u聽okre艣lana w przypadku dodawania planowania na stopie艅 nauczyciela mianowanego dla nauczycieli, kt贸rych najwy偶szym stopniem awansu zawodowego przed wej艣ciem w 偶ycie nowego brzmienia art. 9a ustawy Karta Nauczyciela by艂 鈥瀗auczyciel kontraktowy鈥

Je艣li nauczyciel rozpocz膮艂 planowanie awansu zawodowego przed wej艣ciem w 偶ycie nowego brzmienia ustawy Karta Nauczyciela data ta powinna by膰 to偶sama z dat膮 rozpocz臋t膮 sta偶u

  • Z艂o偶enie wniosku o rozpocz臋cie post臋powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w terminie do:

Minimalny termin, do kt贸rego z艂o偶ono wniosek聽o rozpocz臋cie post臋powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego to najbli偶szy聽30 czerwca lub 31 pa藕dziernika聽od daty rozpocz臋cia聽sta偶u powi臋kszone o 9 miesi臋cy. Dla wniosk贸w z艂o偶onych do 30 czerwca data uzyskania nast臋pnego stopnia awansu jest 1 lipca i p贸藕niejsza, natomiast dla wniosk贸w z艂o偶onych do 31 pa藕dziernika data uzyskania stopnia awansu jest 1 wrze艣nia i p贸藕niejsza.

Okno z widokiem na dodaj planowanie awansu zawodowego z widocznym oknem wyboru daty

Pomi臋dzy stopniami awansu wymagane jest obycie sta偶u lub przygotowania do zawodu niezb臋dne do ich uzyskania. Je偶eli zostan膮 zarejestrowane stopnie awansu z okre艣lonymi datami uzyskania tych stopni to okres pomi臋dzy tymi datami nie mo偶e by膰 kr贸tszy ni偶 minimalne okresy sta偶u pomi臋dzy tymi stopniami. Minimalne okresy sta偶u zale偶膮 od: daty uzyskania stopnia awansu, daty rozpocz臋cia sta偶u lub daty rozpocz臋cia przygotowania do zawodu oraz terminu, do kt贸rego z艂o偶ono wniosek o rozpocz臋cie post臋powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, kt贸ry z kolej wyznacza ewentualn膮 dat臋 uzyskania nast臋pnego stopnia awansu.

Po wprowadzeniu danych, formularz nale偶y zapisa膰 za pomoc膮 przycisku聽ZAPISZ.

Okno z widokiem na wprowadzony planowany awans zawodowy.

Po klikni臋ciu przycisku聽ZAPISZ聽pojawi si臋 komunikat: 鈥Operacja zako艅czona pomy艣lnie鈥.

Dane zostan膮 zapisane w systemie.

W przypadku planowania stopnia awansu na najwy偶szy stopie艅 awansu 鈥Nauczyciel dyplomowany鈥 nale偶y klikn膮膰聽DODAJ PLANOWANY AWANS ZAWODOWY.

okno z widokiem na dodaj planowanie awansu zawodowego.

Otworzy si臋 okno w kt贸rym nale偶y wprowadzi膰:

  • Dat臋 rozpocz臋cia sta偶u: je艣li sta偶 zosta艂 rozpocz臋ty przed 1 wrze艣nia 2022 r. data musi by膰 okre艣lona od 1 do 17 wrze艣nia. Od 1 wrze艣nia 2022 r. nie mo偶na wpisa膰 daty rozpocz臋cia sta偶u na nauczyciela dyplomowanego.
  • Z艂o偶enie wniosku o rozpocz臋cie postepowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w terminie do: Termin, do kt贸rego z艂o偶ono wniosek o rozpocz臋cie post臋powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego musi by膰 okre艣lony na dzie艅 30 czerwca lub 31 pa藕dziernika.

Po wprowadzeniu danych, formularz nale偶y zapisa膰 za pomoc膮 przycisku聽ZAPISZ.

okno z widokiem na wprowadzony planowany awans zawodowy

Po klikni臋ciu przycisku聽ZAPISZ聽pojawi si臋 komunikat:聽鈥濷peracja zako艅czona pomy艣lnie鈥.

Dane zostan膮 zapisane w systemie.

  1. Planowanie awansu zawodowego przed 2022/2023

Planowanie awansu zawodowego w sekcji Awans zawodowy przed 2022/2023 obejmuje jedynie planowania zarejestrowane w SIO do 31 sierpnia 2022 r. informacje o planowaniu nast臋pnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela ze stopni 鈥瀗auczyciel sta偶ysta鈥 oraz 鈥瀗auczyciel kontraktowy鈥. Historyczne informacje o planowaniu awansu zawodowego mo偶na jedynie usun膮膰. Od 1 wrze艣nia 2022 r. nie mo偶na uzupe艂ni膰 ani zmodyfikowa膰 tych danych.

okno z widokiem na wprowadzone dane w awansie zawodowym