Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych. W tym celu przy wprowadzonym wpisie zakresu dostosowania należy kliknąć ikonę KOSZ.

widok okna dane zbiorcze inne zakładka zakres dostosowania z zaznaczoną możliwością usunięcia danych

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po wykonaniu operacji usuwane dane znikają z panelu danych zbiorczych Zakresu dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych.