Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

DANE ZBIORCZE

Infrastruktura – Zakres dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych – usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych. W tym celu przy wprowadzonym wpisie zakresu dostosowania należy kliknąć ikonę KOSZ.

okno z widokiem na możliwość usunięcia zakresu dostosowania poprzez przycisk kosz

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po wykonaniu operacji usuwane dane znikają z panelu danych zbiorczych Zakresu dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych.

okno z widokiem na usunięte dane zakresu dostosowania