Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych. W tym celu przy wprowadzonym wpisie należy kliknąć znak menu  przycisk menu i wybrać opcję USUŃ.

W zakładce ZBIORY BIBLIOTECZNE:

okno zbiory biblioteczne z oznaczoną funkcją usuń

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po wykonaniu operacji usuwane dane znikają z tabeli:

Okno z widokiem na zbiory biblioteczne po usunięciu.