Instrukcje techniczne

Rejestracja organów prowadzących

Powrót do listy

W celu zarejestrowania nowego organu prowadzącego w systemie SIO, w panelu z lewej strony okna należy wybrać moduł ORGANY PROWADZĄCE INNE NIŻ JST/MINISTER ORAZ ORGANIZACJE BRANŻOWE  gdzie znajduje się podział na zakładki ORGANY INNE NIŻ OSOBY FIZYCZNE ORAZ ORGANIZACJE BRANŻOWE oraz OSOBY FIZYCZNE.

Okno z zakładkami ORGANY INNE NIŻ OSOBY FIZYCZNE ORAZ ORGANIZACJE BRANŻOWE oraz OSOBY FIZYCZNE

Po wskazaniu odpowiedniej zakładki do rejestracji organu prowadzącego innego niż JST/Minister należy kliknąć w przycisk DODAJ.

Otworzy się formularz, który pozwoli zarejestrować nowy organ prowadzący.

Okno z widokiem na wiersze umożliwiające dodanie nowego organu prowadzącego innego niż JST Minister

Wypełniając formularz rejestracyjny w pierwszej kolejności należy określić Typ organu prowadzącego:

 • Fundacje
 • Organizacje Społeczne inne niż wymienione
 • Organizacje Wyznaniowe
 • Organizacje Związkowe
 • Osoba fizyczna
 • Osoba Fizyczna – Pracodawca
 • Osoba zagraniczna
 • Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych
 • Przedsiębiorstwo Państwowe
 • Samorząd Gospodarczy i Zawodowy
 • Samorządowa osoba prawna
 • Spółdzielnia
 • Spółki Handlowe
 • Stowarzyszenia
 • Szkoły Wyższe Niepubliczne ,Szkoły Wyższe Publiczne –uczelnie są podmiotami rejestrowanymi przez SIO i nie można ich dodać/zarejestrować  poprzez zakładkę  organy prowadzące inne niż JST/ Minister oraz Organizacje branżowe, ani ich tam znaleźć. Można je znaleźć (dodać jako organ prowadzący placówkę) tylko przy rejestracji placówki w opisie podmiotu.

Informację czy danych organ prowadzący pełni funkcję Organizacji Branżowej: okno z opcja zaznaczenia czy jest organizacją branżową

Następnie w zależności od typu organu podajemy takie dane jak:

 • REGON lub PESEL (w przypadku typu organu: osoba fizyczna)
 • NIP (pole automatycznie uzupełnione w przypadku wpisania REGON),
 • Nazwę (pole automatycznie uzupełnione w przypadku wpisania REGON),
 • imię i nazwisko (w przypadku typu organu osoba fizyczna),
 • adres (pole automatycznie uzupełnione w przypadku wpisania REGON),
 • dane teleadresowe.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. Kreator nie pozwoli zapisać formularza, jeśli wspomniane informacje nie zostaną wypełnione.

Okno w widokiem na uzupełnione wiersze nowego organu prowadzącego innego niż JST Minister

Jeśli informacje na ekranie są właściwe, należy kliknąć przycisk ZAPISZ w prawym dolnym rogu aplikacji.

Po zapisaniu formularza pojawi się komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Okno na widok z zarejestrowanym nowym organem prowadzącym (osoba fizyczna)

Nowy organ prowadzący zostanie dodany do listy organów prowadzących.

W zakładce ORGANY INNE NIŻ OSOBY FIZYCZNE ORAZ ORGANIZACJE BRANŻOWE można wyszukać organ korzystając z przycisku FILTRUJ należy wybrać odpowiedni TYP organu, wpisać numer REGON i wybrać opcję WYSZUKAJ.

Okno z wykazanymi filtrami

Szukany organ prowadzący inny niż JST pojawi się w głównym oknie systemu:

Widok na wyszukany organ prowadzący inny niż JST

W zakładce OSOBY FIZYCZNE można wyszukać zarejestrowaną osobę po wprowadzeniu numeru PESEL korzystając z opcję WYSZUKAJ.

Okno wyszukiwania osoby fizycznej

Wyszukiwana osoba fizyczna pojawi się na liście:

Okno z wyszukaną osobą fizyczną na liście

Po wybraniu zarejestrowanego wpisu z listy w szczegółach organu prowadzącego innego niż JST/Minister po przejściu do zakładki LISTA PROWADZONYCH PLACÓWEK pojawią się placówki podległe danemu Organowi prowadzącemu.

Okno z listą podległych placówek

UWAGA! Placówki będą widoczne na Liście prowadzonych placówek po wykazaniu w ich opisie danego Organu prowadzącego.

UWAGA! Na liście prowadzonych placówek będą też widoczne placówki zlikwidowane. Wpis takiej placówki będzie przekreślony.

W zakładce LISTA BCU Z POROZUMIEŃ pojawią się BCU, z którymi organizacja branżowa ma podpisane porozumienia.

okno z listą BCU z porozumień