Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Dane dotyczące średniej dziennej liczby posiłków wydanych przez stołówkę szkoły i placówki oświatowej w październiku, według rodzajów tych posiłków wprowadza się w przypadku szkół i placówek oświatowych posiadających stołówki. Dane te należy przekazać w ciągu 7 dni od ostatniego dnia października.

Aby wprowadzić informacje o wydanych posiłkach należy z bocznego menu wybrać moduł Dane zbiorcze i zakładkę Inne, a następnie na górze strony kliknąć w WYDAWANIE POSIŁKÓW.

Wprowadzanie danych do systemu rozpoczyna się wybraniem roku i użyciem przycisku DODAJ znajdującego się w prawym górnym rogu aplikacji.

okno dane zbiorcze inne zakładka wydawanie posiłków z oznaczonym przyciskiem dodaj

Po wejściu w przycisk DODAJ pojawi się okno, w którym należy uzupełnić dane:

  • Rodzaj posiłku,
  • Średnia dzienna liczba wydawanych posiłków w październiku.

formularz dodaj dane o wydawanych posiłkach w październiku

Rodzaje posiłków jakie można wprowadzić to:

  • Śniadanie,
  • Drugie śniadanie/podwieczorek,
  • Obiad,
  • Niepełny obiad,
  • Kolacja.

formularz dodaj dane o wydawanych posiłkach w październiku z rozwinięta listą rodzajów posiłków

formularz dodaj dane o wydawanych posiłkach w październiku w wprowadzonymi danymi i z oznaczonym przyciskiem zapisz i dodaj następny

Formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ lub funkcji ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY aby kontynuować wprowadzanie danych – np. kolejnego rodzaju posiłku.

okno z widokiem na dodaj dane o wydanych posiłkach w październiku

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem ZAPISZ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych zbiorczych.

okno dane zbiorcze inne zakładka wydawanie posiłków z wprowadzonymi danymi