Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

W pierwszym kroku należy w prawym górnym rogu okna wybrać dane jakie ulegną usunięciu poprzez wybór roku kalendarzowego oraz kwartału.

Aby usunąć wprowadzone dane należy w prawym górnym rogu okna wybrać ikonę KOSZA.

okno z widokiem na zakładkę pracownicy niebędący nauczycielami z oznaczonym przyciskiem kosza

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony USUŃ.

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ.

okno potwierdzające usunięcie danej

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po usunięciu tabela z danymi zniknie.

okno z widokiem na zakładkę pracownicy niebędący nauczycielami z widocznymi danymi po usunięciu