Instrukcje techniczne

Rejestracja plac贸wek o艣wiatowych

Powr贸t do listy

JST 鈥 Przekazywanie danych do RSPO 鈥 rejestracja szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej

Formularz rejestracyjny s艂u偶y do rejestracji szko艂y/plac贸wki o艣wiatowej. Jednostki Samorz膮du Terytorialnego powinny rejestrowa膰 szko艂y i plac贸wki o艣wiatowe znajduj膮ce si臋 na ich terenie.

Plac贸wki mo偶na zarejestrowa膰 po zalogowaniu si臋 do aplikacji pod adresem: SIO.

okno z widokiem na modu艂 Pomioty z oznaczon膮 w g贸rnym rogu funkcj膮 dodaj

Nale偶y wybra膰 modu艂 PODMIOT, a nast臋pnie klikn膮膰 przycisk DODAJ.

Wy艣wietli si臋 formularz do uzupe艂nienia. Wi臋kszo艣膰 p贸l znajduj膮cych si臋 na tym ekranie jest wymagana do wype艂nienia formularza RG-1 dla G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego. Wymagane pola oznaczone s膮 gwiazdk膮.

W momencie wys艂ania wniosku do systemu centralnego, dane z formularza s膮 przesy艂ane do GUS i tam zostaj膮 poddane weryfikacji. Je艣li podczas wype艂niania formularza nie podano numeru REGON, zostanie uruchomiona procedura maj膮ca na celu przyznanie szkole lub plac贸wce o艣wiatowej nowego numeru. W takiej sytuacji Urz膮d Statystyczny wydaje plac贸wce wpisywanej do rejestru REGON odpowiednie za艣wiadczenie.

okno z widokiem na formularz rejestracji plac贸wki cz. 1

okno z widokiem na formularz rejestracji plac贸wki cz. 2

okno z widokiem na formularz rejestracji plac贸wki cz. 3

DANE PODSTAWOWE

REGON

Przekazuj膮c dane nowo za艂o偶onej szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej pole REGON nale偶y pozostawi膰 niewype艂nione 鈥 w ramach wsp贸艂pracy bazy danych SIO z rejestrem REGON numer identyfikacyjny REGON zostanie nadany. Je艣li REGON zosta艂 ju偶 nadany plac贸wce nale偶y to pole uzupe艂ni膰.

NIP

Wype艂nienie pola NIP nie jest obowi膮zkowe. Numer NIP nale偶y poda膰, je偶eli taki numer zosta艂 nadany.

Typ

W polu Typ nale偶y wybra膰 z listy warto艣膰 definiuj膮c膮 wprowadzany podmiot.

W zale偶no艣ci od podmiotu, do kt贸rego u偶ytkownik jest zalogowany dost臋pne s膮 opcje:

 • Bednarska Szko艂a Realna,
 • Biblioteki pedagogiczne,
 • Bran偶owa szko艂a I stopnia,
 • Bran偶owa szko艂a II stopnia (z dat膮 rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci od 01.09.2020 r.)
 • Bursa,
 • Plac贸wka Kszta艂cenia Ustawicznego 鈥 bez szk贸艂,
 • Plac贸wka Kszta艂cenia Ustawicznego ze szko艂ami,
 • Centrum Kszta艂cenia Zawodowego,
 • Dom wczas贸w dzieci臋cych,
 • Inna szko艂a artystyczna,
 • Kolegium Pracownik贸w S艂u偶b Spo艂ecznych,
 • Liceum og贸lnokszta艂c膮ce,
 • Liceum sztuk plastycznych,
 • Mi臋dzyszkolny o艣rodek sportowy,
 • M艂odzie偶owy dom kultury,
 • M艂odzie偶owy O艣rodek Socjoterapii,
 • M艂odzie偶owy O艣rodek Wychowawczy,
 • Niepubliczna plac贸wka o艣wiatowo-wychowawcza w systemie o艣wiaty,
 • Ognisko pracy pozaszkolnej,
 • Og贸lnokszta艂c膮ca szko艂a baletowa,
 • Og贸lnokszta艂c膮ca szko艂a muzyczna I stopnia,
 • Og贸lnokszta艂c膮ca szko艂a muzyczna II stopnia,
 • Ogr贸d jordanowski,
 • O艣rodek Rewalidacyjno-Wychowawczy,
 • Pa艂ac m艂odzie偶y,
 • Plac贸wka doskonalenia nauczycieli,
 • Plac贸wki artystyczne (ognisko artystyczne),
 • Policealna szko艂a muzyczna,
 • Policealna szko艂a plastyczna,
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
 • Poradnia specjalistyczna,
 • Pozaszkolna plac贸wka specjalistyczna,
 • Pozna艅ska szko艂a ch贸ralna,
 • Przedszkole,
 • Punkt przedszkolny,
 • Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy,
 • Specjalny O艣rodek Wychowawczy,
 • Szkolne schronisko m艂odzie偶owe,
 • Szko艂a muzyczna I stopnia,
 • Szko艂a muzyczna II stopnia,
 • Szko艂a podstawowa,
 • Szko艂a policealna,
 • Szko艂a specjalna przysposabiaj膮ca do pracy,
 • Szko艂a sztuki cyrkowej,
 • Szko艂a sztuki ta艅ca,
 • Technikum,
 • Zesp贸艂 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych,
 • Zesp贸艂 wychowania przedszkolnego.

Pola oznaczone gwiazdk膮 s膮 wymagane. Kreator nie pozwoli poprawnie zapisa膰 formularza, je艣li wspomniane informacje nie zostan膮 wype艂nione.

Czy podmiot powstaje w wyniku przekszta艂cenia/przekazania innego podmiotu?

W przypadku rejestracji szko艂y powstaj膮cej w wyniku przekszta艂cenia/przekazania w formularzu rejestracyjnym nale偶y zaznaczy膰 opcj臋:聽Czy podmiot powstaje w wyniku przekszta艂cenia/przekazania innego podmiotu?

okno z widokiem na oznaczon膮 informacj膮 o przekszta艂ceniu przekazaniu podmiotu

Po wybraniu tej opcji w formularzu pojawi si臋 mo偶liwo艣膰 wskazania szko艂y, na bazie kt贸rej powsta艂a nowo zak艂adana szko艂a lub mo偶liwo艣膰 wskazania szko艂y samorz膮dowej, kt贸ra jest przekazana do prowadzenia. W艂a艣ciw膮 szko艂臋 nale偶y wybra膰 za pomoc膮 wyszukiwarki, tj. wyszuka膰 np. po numerze REGON lub RSPO i wybra膰 odpowiedni膮 szko艂臋 kt贸ra b臋dzie przekszta艂cana/przekazywana.

okno wybierz plac贸wk臋 bazow膮 z przyciskiem wyszukaj

Wybierz jedn膮 z podstaw prawnych przekazania ma艂ej szko艂y:

okno z widokiem na wyboru podstawy prawnej przekazania ma艂ej szko艂y

Nale偶y wybra膰 jedn膮 z dost臋pnych opcji i zaznaczy膰 CHECKBOX.

鈥⒙Przekazanie do 31 sierpnia 2017r. 鈥 szko艂a przekazana do prowadzenia w drodze umowy, o kt贸rej mowa w art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty.

鈥5g. Jednostka samorz膮du terytorialnego, b臋d膮ca organem prowadz膮cym szko艂臋 licz膮c膮 nie wi臋cej ni偶 70 uczni贸w, na podstawie uchwa艂y organu stanowi膮cego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny, mo偶e przekaza膰, w drodze umowy, osobie prawnej nieb臋d膮cej jednostk膮 samorz膮du terytorialnego, z wyj膮tkiem osoby, o kt贸rej mowa w ust. 5ga, lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szko艂y.鈥

鈥⒙Przekazanie od 1 wrze艣nia 2017聽鈥 szko艂a przekazana do prowadzenia w drodze umowy, o kt贸rej mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 鈥 Prawo o艣wiatowe.

鈥濧rt. 9. 1. Jednostka samorz膮du terytorialnego, b臋d膮ca organem prowadz膮cym szko艂臋 licz膮c膮 nie wi臋cej ni偶 70 uczni贸w, na podstawie uchwa艂y organu stanowi膮cego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny, mo偶e przekaza膰 z dniem 1 wrze艣nia danego roku, w drodze umowy, osobie prawnej nieb臋d膮cej jednostk膮 samorz膮du terytorialnego, z wyj膮tkiem osoby, o kt贸rej mowa w ust. 2, lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szko艂y, o ile szko艂a ta nie jest jedyn膮 szko艂膮 danego typu prowadzon膮 przez t臋 jednostk臋 samorz膮du terytorialnego zgodnie z art. 8 ust. 15 lub 16. Przepis nie dotyczy szko艂y artystycznej.鈥

Spos贸b ewidencjonowania:

W polu SPOS脫B EWIDENCJONOWANIA, nale偶y wybra膰 PROWADZONA/ REJESTROWANA, czy wpisywana szko艂a lub plac贸wka jest prowadzona przez jednostk臋 rejestruj膮c膮, czy jest przez ni膮 jedynie rejestrowana do RSPO z powodu podleg艂o艣ci terytorialnej. Poprzez plac贸wki rejestrowane rozumiemy plac贸wki publiczne, kt贸re s膮 prowadzone przez inne organy ni偶 JST (np. stowarzyszenia, firmy, fundacje, osoby prawne), b膮d藕 szko艂y niepubliczne, kt贸re jednostka samorz膮du terytorialnego wpisuje do ewidencji szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych.

Nazwa i Nazwa skr贸cona:

okno z widokiem na wiersze nazwa i nazwa skr贸cona

W polach聽Nazwa聽i聽Nazwa skr贸cona聽nale偶y poda膰 faktyczn膮 nazw臋 wprowadzanej szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej (wpisanej w dokumentach dotycz膮cych utworzenia szko艂y/plac贸wki o艣wiatowej). Nazwa i Nazwa skr贸cona mo偶e sk艂ada膰 si臋 maksymalnie z 254 znak贸w.

Data za艂o偶enia

Data za艂o偶enia szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej wynikaj膮ca z dokumentacji (w przypadku szk贸艂 publicznych 鈥 data aktu za艂o偶ycielskiego, data podj臋cia uchwa艂y; w przypadku szk贸艂 niepublicznych 鈥 data wpisania do ewidencji lub wydania zezwolenia).

Data rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci

Faktyczna data rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej (np. 1 wrze艣nia 2019聽r.)

okno z widokiem na dat臋 rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci z rozwini臋tym kalendarzem

DANE DODATKOWE

Dane Dyrektora

Pole imi臋 i nazwisko dyrektora plac贸wki zosta艂o usuni臋te z poziomu rejestracji plac贸wki przez Jednostki Samorz膮du Terytorialnego.

Od dzia艂alno艣ci 2020/2021 dane dyrektora w opisie plac贸wki w RSPO s膮 pobierane z upowa偶nienia wydanego na stanowisko Kierownika jednostki wskazanej plac贸wki.

W systemie SIO wy艣wietlany jest komunikat: Nie istnieje w podmiocie aktywny u偶ytkownik z funkcj膮 kierownika. (w szczeg贸艂ach podmiotu) 鈥 w przypadku braku aktywnego upowa偶nienia na funkcj臋 Kierownika jednostki danej plac贸wki.

Je艣li w podmiocie jest wi臋cej ni偶 jedno upowa偶nienie wydane na Kierownika jednostki , to w opisie plac贸wki w RSPO nie ma pobranych danych imienia i nazwiska dyrektora.

W takiej sytuacji w szczeg贸艂ach podmiotu pojawi si臋 komunikat: Nie mo偶na okre艣li膰 danych dyrektora plac贸wki, poniewa偶 w podmiocie istnieje wiele aktywnych upowa偶nie艅 do SIO z funkcj膮 kierownika. Aby dane dyrektora by艂y uzupe艂nione w RSPO w podmiocie mo偶e by膰 tylko jedno aktywne upowa偶nienie do SIO z funkcj膮 kierownika. Istnieje konieczno艣ci wyja艣nienia kto jest aktualnym dyrektorem i cofni臋cie wydanych upowa偶nie艅 osobom, kt贸re nie s膮 w tym momencie dyrektorem szko艂y lub plac贸wki.

Status publiczno-prawny:

okno z widokiem na wiersz status publiczno- prawny

W polu Status publiczno-prawny nale偶y dokona膰 wyboru spo艣r贸d nast臋puj膮cych mo偶liwo艣ci:

 1. Publiczna
 2. Niepubliczna
 3. Niepubliczna szko艂a artystyczna o uprawnieniach publicznej szko艂y artystycznej
 4. Niepubliczna szko艂a artystyczna bez uprawnie艅 publicznej szko艂y artystycznej

Wype艂nienie pola Status publiczno-prawny ma kluczowe znaczenie dla okre艣lenia szczeg贸lnej formy prawnej (dana niezb臋dna we wsp贸艂pracy RSPO-REGON).

Kategoria uczni贸w:

Nale偶y wskaza膰 czy szko艂a jest przeznaczona dla dzieci czy doros艂ych. W niekt贸rych typach szk贸艂 dost臋pna b臋dzie r贸wnie偶 kategoria uczni贸w 鈥瀊ez kategorii鈥.

okno z widokiem na wyb贸r kategorii uczni贸w

Specyfika szko艂y:

W polu okre艣la si臋, czy wpisywana szko艂a posiada status szko艂y specjalnej.

okno z widokiem na wyb贸r specyfikacji szko艂y

Je艣li wprowadzono szko艂臋 specjaln膮, na formularzu pojawi si臋 nowe pole, w kt贸rym nale偶y poda膰 niepe艂nosprawno艣膰 dominuj膮c膮 w jednostce.

okno z widokiem na wiersz niepe艂nosprawno艣膰 dominuj膮ca

Dost臋pna lista niepe艂nosprawno艣ci po klikni臋ciu w strza艂k臋 https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/word-image-13.jpeg :

okno z widokiem na list臋 niepe艂nosprawno艣ci dominuj膮cej

Zwi膮zanie organizacyjne szko艂y:

Pole opisuje, czy rejestrowana szko艂a dzia艂a w powi膮zaniu z innym podmiotem (np. przy zak艂adzie karnym, w podmiocie leczniczym, itp.).

okno z widokiem na list臋 zwi膮za艅 organizacyjnych szko艂y

Etapy edukacji:

Pole pojawia si臋 w formularzach szk贸艂 podstawowych, przedszkoli, punkt贸w przedszkolnych oraz zespo艂贸w wychowania przedszkolnego. Nale偶y w nim wykaza膰 etapy edukacji realizowane w szkole/plac贸wce.

Do roku 2019/2020 mo偶liwo艣膰 wskazania etap贸w:

okno z widokiem na list臋 etap贸w edukacyjnych cz. 1

Od roku 2020/2021 mo偶liwo艣膰 wskazania etap贸w:

okno z widokiem na list臋 etap贸w edukacyjnych cz. 2

Szko艂a zosta艂a za艂o偶ona lub jest prowadzona po uzyskaniu zgody, o kt贸rej mowa w art. 178 ust. 1 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe:

okno z widokiem na oznaczon膮 informacj膮 o kt贸rej mowa w art. 178 ust. 1 ustawy prawo o艣wiatowe

Informacj臋 o dzia艂alno艣ci o charakterze szko艂y eksperymentalnej mo偶na wprowadzi膰 dla plac贸wek ze statusem publiczno-prawnym:

鈥 niepubliczna

鈥 niepubliczna szko艂a artystyczna o uprawnieniach publicznej szko艂y artystycznej.

Dane te mo偶na wprowadzi膰 jedynie dla szk贸艂 z jednym z powy偶szych status贸w publiczno-prawnych. Nie ma mo偶liwo艣ci oznaczenia tego pola dla np.: zespo艂u szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, zespo艂u wychowania przedszkolnego.

Czy podmiot b臋dzie otrzymywa艂 dotacj臋, o kt贸rej mowa w art. 32 ustawy o finansowaniu zada艅 o艣wiatowych w przysz艂ym roku kalendarzowym?

okno z widokiem na oznaczon膮 informacj膮 o kt贸rej mowa w art. 32 ustawy o finansowaniu zada艅 o艣wiatowych w przysz艂ym roku kalendarzowym

Informacj臋 o planowanym otrzymywaniu przez szko艂臋 lub plac贸wk臋 o艣wiatow膮 na kolejny rok bud偶etowy dotacji, o kt贸rej mowa w art. 32 ustawy o finansowaniu zada艅 o艣wiatowych (dawny art. 80 ust. 3b i art. 90 ust. 3b ustawy o systemie o艣wiaty), podmiot zobowi膮zany do przekazywania danych do RSPO przekazuje聽do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego. Pole to pojawia si臋 tylko w przypadku plac贸wek rejestrowanych przez miasto na prawach powiatu lub powiat ziemski, kt贸rych organem prowadz膮cym jest organ inny ni偶 JST/Minister lub osoba fizyczna.

Pole to nale偶y wype艂ni膰 tylko w przypadku dotacji dla publicznych plac贸wek, o kt贸rych mowa w art. 2 pkt 3-6 i 10 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe, niepublicznych szk贸艂 nieposiadaj膮cych uprawnie艅 szko艂y publicznej oraz niepublicznych plac贸wek, o kt贸rych mowa w art. 2 pkt 3, 6 i 10 ustawy 鈥 Prawo o艣wiatowe, kt贸re b臋d膮 otrzymywa膰 dotacj臋 z bud偶etu powiatu w wysoko艣ci i na zasadach ustalonych przez rad臋 powiatu.

Czy podmiot posiada obw贸d?

Nale偶y w tym miejscu poda膰 informacj臋 czy szko艂a jest szko艂膮 obwodow膮.

okno z widokiem na oznaczon膮 informacj臋 o posiadaniu przez podmiot obwodu

Nie ustala si臋 obwod贸w szko艂om specjalnym, szko艂om integracyjnym, szko艂om dwuj臋zycznym, szko艂om dla mniejszo艣ci narodowych i etnicznych oraz spo艂eczno艣ci pos艂uguj膮cych si臋 j臋zykiem regionalnym, szko艂om sportowym, szko艂om mistrzostwa sportowego, szko艂om artystycznym, szko艂om w zak艂adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szko艂om przy zak艂adach karnych i aresztach 艣ledczych.

Szkole publicznej prowadzonej przez osob臋 fizyczn膮 lub osob臋 prawn膮 inn膮 ni偶 jednostka samorz膮du terytorialnego nie ustala si臋 obwodu, chyba 偶e osoba prowadz膮ca wyst膮pi z takim wnioskiem.

Czy podmiot posiada internat?

W polu INTERNAT nale偶y zaznaczy膰 checkbox, w przypadku, gdy w szkole zorganizowano internat.

okno z widokiem na oznaczon膮 informacj臋 o posiadaniu przez podmiot internatu

Internat mo偶e by膰 wykazany wy艂膮cznie przy wype艂nianiu danych szko艂y. Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statut贸w publicznego przedszkola oraz publicznych szk贸艂 (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z p贸藕n. zm.) przewiduje organizowanie internat贸w w szko艂ach r贸偶nych typ贸w. Nie przewiduje si臋 mo偶liwo艣ci wykazania internatu w zespole szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych.

UWAGA! Nie ma mo偶liwo艣ci oznaczenia informacji o Internacie w plac贸wce, w kt贸rej wykazuje si臋 pobyt.

Zawody:

Podczas rejestrowania niekt贸rych podmiot贸w wyst臋puje dodatkowy krok formularza. Informacje, kt贸re nale偶y w nim poda膰, s膮 uzale偶nione od rodzaju szko艂y/plac贸wki o艣wiatowej, kt贸ra jest dodawana do RSPO. Okno mo偶e si臋 sk艂ada膰 z jednej lub kilku sekcji, kt贸re s膮 wy艣wietlane jedna pod drug膮.

okno z widokiem na list臋 zawod贸w w wierszu zawody

Podmiot prowadz膮cy

W polu Podmiot prowadz膮cy nale偶y z listy rozwijanej wybra膰 w艂a艣ciwy organ prowadz膮cy inny ni偶 JST/Minister. Pole dost臋pne jest tylko w przypadku wyboru sposobu ewidencjonowania 鈥濺ejestrowany鈥.

okno z widokiem na wybierz podmiot prowadz膮cy

Po wybraniu z listy odpowiedniego podmiotu automatycznie pojawia si臋 on w spisie wybranych podmiot贸w prowadz膮cych. Nast臋pnie nale偶y zatwierdzi膰 wyb贸r poprzez zaznaczenie w艂a艣ciwego organu.

Adres siedziby szko艂y/plac贸wki o艣wiatowej

Nale偶y wskaza膰 adres siedziby szko艂y, plac贸wki o艣wiatowej lub zespo艂u.

W celu podania wojew贸dztwa, powiatu, gminy, miejscowo艣ci, ulicy, na kt贸rej znajduje si臋 siedziba szko艂y, plac贸wki o艣wiatowej lub zespo艂u nale偶y wybra膰 odpowiedni膮 warto艣膰 z rozwijanego s艂ownika.

Dane wykorzystywane w s艂ownikach pochodz膮 z prowadzonego przez G艂贸wny Urz膮d Statystyczny Krajowego Rejestru Urz臋dowego Podzia艂u Terytorialnego Kraju, tzw. rejestru TERYT.

Podobnie sytuacja wygl膮da w przypadku pola Poczta.

W celu okre艣lenia numeru budynku, numeru lokalu oraz kodu pocztowego nale偶y wpisa膰 w odpowiednie pola w艂a艣ciwe warto艣ci liczbowe.

okno z widokiem na wiersze adresu siedziby

Je偶eli dane adresowe r贸偶ni膮 si臋 od danych do korespondencji, nale偶y odznaczy膰 pomara艅czowy checkbox.

Odznaczenie tej opcji spowoduje wy艣wietlenie dodatkowego formularza z polami do wype艂nienia adresu korespondencyjnego.

okno z widokiem na wiesze adresu do korespondencji

Dane teleadresowe szko艂y/plac贸wki o艣wiatowej

okno z widokiem na wiesze dane teleadresowe

W danych teleadresowych nale偶y poda膰 przynajmniej jeden z widniej膮cych rodzaj贸w danych (e-mail, faks, strona www, telefon).

Modyfikacji numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej i strony internetowej szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej, a tak偶e adresu do korespondencji mo偶e dokona膰 opr贸cz jednostki samorz膮du terytorialnego tak偶e dyrektor danej szko艂y lub plac贸wki o艣wiatowej.

Dane do REGON

okno z widokiem na wiersze dane do REGON

Dane do REGON zaczytuj膮 si臋 automatycznie w zale偶no艣ci od poprzednio wprowadzonych w formularzu danych 鈥 np. 鈥濻zczeg贸lna forma prawna鈥 zale偶y od typu szko艂y plac贸wki oraz sposobu ewidencjonowania.

Przewidywana liczba pracownik贸w:

Podanie przewidywanej liczby pracownik贸w jest wymagane przez przepis art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) w celu dokonania wpisu szko艂y, plac贸wki o艣wiatowej lub zespo艂u do rejestru REGON.

W przypadku zespo艂贸w szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, jednostek z艂o偶onych oraz szk贸艂 lub plac贸wek z fili膮 przewidywan膮 liczb臋 pracownik贸w nale偶y wykazywa膰 na poziomie zespo艂u, jednostki z艂o偶onej, szko艂y lub plac贸wki z fili膮, gdy偶 one s膮 zgodnie z prawem miejscem zatrudnienia. Dane te nie s膮 wykazywane na poziomie poszczeg贸lnych szk贸艂 i plac贸wek wchodz膮cych w sk艂ad zespo艂u, jednostki z艂o偶onej lub filii.

Po klikni臋ciu w pole Przewidywana liczba pracownik贸w mo偶na wpisa膰 liczb臋 z klawiatury lub przesuwaj膮c strza艂kami dost臋pnymi na ko艅cu pola.

okno z widokiem na wiersz przewidywana liczba pracuj膮cych

Dane osoby do kontaktu z GUS

okno z widokiem na dane osoby do kontaktu z GUS

W tej cz臋艣ci formularza nale偶y poda膰 telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt z G艂贸wnym Urz臋dem Statystycznym w jednostce rejestruj膮cej szko艂y i plac贸wki o艣wiatowe. W przypadku jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych informacji otrzymanych przez GUS, pracownik urz臋du, zamiast odrzuca膰 wniosek, b臋dzie m贸g艂 skontaktowa膰 si臋 z odpowiedni膮 osob膮 i wyja艣ni膰 zaistnia艂膮 sytuacj臋.

Mo偶na te偶 skorzysta膰 z funkcji UZUPE艁NIJ MOIMI DANYMI聽pola automatycznie uzupe艂ni膮 si臋 danymi osoby zalogowanej do systemu SIO.

okno z widokiem na schemat weryfikacji danych pomi臋dzy aplikacj膮 SIO a GUSEM

Po prawid艂owym wype艂nieniu formularza rejestracji plac贸wki nale偶y dane zapisa膰 korzystaj膮c

z przycisku w prawym dolnym rogu ZAPISZ.

Na dole ekranu pojawi si臋 komunikat OPERACJA ZAKO艃CZONA POMY艢LNIE.

Po zapisaniu danych wpis plac贸wki pojawia si臋 na li艣cie Szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych z komunikatem TRWA WERYFIKACJA GUS.

Okno z widokiem na modu艂 podmiot

Funkcja USU艃 s艂u偶y do usuni臋cia formularza plac贸wki, kt贸ra zosta艂a ze wzgl臋d贸w formalnych jeszcze przed nadaniem REGON zosta艂a ODRZUCONA PRZEZ GUS.

Rejestracja filii szko艂y lub plac贸wki, szko艂y lub plac贸wki w zespole oraz szko艂y/plac贸wki wchodz膮cej w sk艂ad jednostki z艂o偶onej.

Aby zarejestrowa膰:

 • fili臋 szko艂y lub plac贸wki
 • szko艂臋 lub plac贸wk臋 w zespole
 • szko艂臋/plac贸wk臋 wchodz膮c膮 w sk艂ad jednostki z艂o偶onej

W aplikacji SIO, nale偶y w pierwszej kolejno艣ci w pe艂ni zarejestrowa膰 jej podmiot nadrz臋dny (szko艂臋 lub plac贸wk臋 z fili膮, zesp贸艂 lub jednostk臋 z艂o偶on膮). W momencie otrzymania z SIO informacji na temat pomy艣lnej weryfikacji takiej jednostki i tym samym po dodaniu jej do RSPO, mo偶na rejestrowa膰 podleg艂e jej podmioty.

Rejestracja fili plac贸wki:

okno z widokiem na uzupe艂nione wiersze organu nadrz臋dnego

Wprowadzaj膮 dane podstawowe filii w polu Podmiot nadrz臋dny okno z widokiem na wiersz organ nadrz臋dny wybieramy z listy plac贸wk臋 macierzyst膮, kt贸ra musi mie膰 ten sam typ co filia szko艂y.

okno z widokiem na opcj臋 wybierz plac贸wk臋 z przyciskiem wyszukaj

okno z widokiem na uzupe艂niony wiersz organ nadrz臋dny

Po wype艂nieniu wszystkich danych w formularzu korzystamy z przycisku w prawym dolnym rogu ekranu ZAPISZ.

Na dole ekranu pojawi si臋 komunikat OPERACJA ZAKO艃CZONA POMY艢LNIE.

Po zapisaniu danych wpis plac贸wki pojawia si臋 na li艣cie聽Szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych:

okno z widokiem na nazw臋 fili szko艂y podstawowej z oznaczonym z prawej strony znakiem struktury podmiotu

z komunikatem TRWA WERYFIKACJA GUS.

Wchodz膮c w Poka偶 struktur臋 znak struktury podmiotu danego wpisu b臋dzie ju偶 widoczna struktura wpisanej plac贸wki:

okno z widokiem na struktur臋 podmiotu