Instrukcje techniczne

Logowanie do SIO

Powrót do listy

Aby zalogować się do systemu SIO należy wejść na stronę:

https://sio.gov.pl/

Okno z widokiem strony logowania się do SIO z zaznaczonym przyciskiem zaloguj

W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk ZALOGUJ.

Nastąpi przekierowanie na stronę logowania.

Okno logowania do SIO z widokiem pól do wypełnienia -login i hasło

W celu zalogowania się do systemu SIO należy:

  • w przypadku kierowników w oknie Login użytkownika SIO wprowadzić login, który został wygenerowany po zaakceptowaniu wniosku przez organ upoważniający daną placówkę (JST lub Kuratorium)
  • w przypadku pracowników w oknie Login użytkownika SIO wprowadzić login, który został wygenerowany po zaakceptowaniu wniosku przez kierownika podmiotu.

Po pozyskaniu nowych danych do logowania (Loginu) możliwość logowania do „Strefy Pracownika” po pierwszym poprawnym logowaniu do systemu SIO i dodatkowej aktualizacji „Strefy”, która odbywa się raz na dobę.

W przypadku zmiany hasła w SIO hasło w „Strefie Pracownika” zostanie zaktualizowane na następny dzień.

W oknie Hasło użytkownika SIO należy wprowadzić aktualne hasło.

Po wypełnieniu okien należy kliknąć przycisk ZALOGUJ SIĘ.

Po upływie ważności hasła, należy dokonać jego zmiany zgodnie z wytycznymi:

  • Zmiana hasła do SIO będzie wymuszana co 90 dni.
  • Hasło musi mieć minimum 12 znaków.
  • Hasło musi zawierać małe i wielkie litery oraz przynajmniej jeden znak specjalny.
  • Pierwszy i/lub ostatni znak hasła nie może być cyfrą lub znakiem specjalnym.
  • Hasło nie musi zawierać cyfr.
  • W haśle nie można zawrzeć swojego imienia i/lub nazwiska.
  • Hasło nie może znajdować się na liście haseł w „Bazie polskich haseł”

okno z widokiem na wiersze Aktualizuj hasło

Nowo ustanowione hasło, spełniające wymagane kryteria, będzie wyświetlało kolor zielony.

okno z widokiem na wiersze Aktualizuj hasło

Nowe hasło należy potwierdzić, wprowadzając je powtórnie w pole na samym dole okna ”Potwierdź nowe hasło” i użyć przycisk PRZEŚLIJ.

Dodatkowo po zalogowaniu można bezpośrednio w prawym górnym rogu poprzez kliknięcie w ikonę ikonka przejścia do SIOEO lub Strefy Pracownika przejść do systemu SIOEO lub Strefy Pracownika.

Okno systemu SIO z zaznaczonym wyborem możliwości przejścia do innego systemu SIOEO lub Strefy Pracownika

Po wyborze SIOEO w nowym oknie pojawi się możliwość zalogowania się do systemu SIOEO.

Okno logowania do SIOEO z widocznym przyciskiem zaloguj się

Po kliknięciu w STREFA PRACOWNIKA w nowym oknie otworzy się strona umożliwiająca zalogowanie się do portalu Strefy.

Okno logowania do Strefy pracownika z widokiem na pola do wypełnienia - login i hasło oraz przycisk zaloguj za pomocą KSDO