Instrukcje techniczne

Lista dodatkowych lokalizacji szkoły/placówki oświatowej – Modyfikacja

Powrót do listy

Lista dodatkowych lokalizacji szkoły/placówki oświatowej – Modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w menu  przycisk menu  i wybrać MODYFIKUJ.

Okno z widokiem na listę dodatkowych lokalizacji szkoły placówki oświatowej z oznaczoną w dolnym prawym rogu funkcją modyfikuj

Okno modyfikacji danych dodatkowego adresu

Wprowadzone zmiany należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Okno z widokiem na oznaczony adres dodatkowej lokalizacji szkoły placówki oświatowej