Instrukcje techniczne

Lista dodatkowych lokalizacji szkoły/placówki oświatowej – Modyfikacja

Powrót do listy

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w menu przycisk menu i wybrać MODYFIKUJ.

okno z widokiem na listę dodatkowych lokalizacji szkoły placówki oświatowej z oznaczoną w dolnym prawym rogu funkcją modyfikuj

okno z widokiem na modyfikację dodatkowego adresu szkoły placówki oświatowej

Wprowadzone zmiany należy zapisać używając przycisku    ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

okno z widokiem na oznaczony adres dodatkowej lokalizacji szkoły placówki oświatowej