Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w MENUprzycisk menu    i wybrać opcję   MODYFIKUJ.

Widok na zakładkę dane dziedzinowe, pomoc materialna i możliwość jej modyfikacji z menu

Modyfikacji podlega jedynie pole FORMA POMOCY MATERIALNEJ.

Widok na formularz modyfikacji zapisanej pomocy materialnej z możliwością zmiany formy pomocy materialnej

Wprowadzone zmiany należy zapisać używając przycisku  ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Widok po wprowadzeniu modyfikacji we wpisie pomocy materialnej, w zakładce dane dziedzinowe ucznia