Instrukcje techniczne

Dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu

Powrót do listy

Aby uzupełnić dane Dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu należy wejść w moduł NAUCZYCIELE i Lista nauczycieli następnie wybrać nauczyciela z listy, wejść w zakładkę Dane dziedzinowe i Dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu, oraz kliknąć przycisk DODAJ.

okno z widokiem na wybranego nauczyciela z listy któemu mają zostać wprowadzone dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu

Po kliknięciu funkcji DODAJ otworzy się formularz do wypełnienia:

okno z widokiem na formularz dodania dodatkowch uprawnień w zakresie kultury fizycznej i sportu

Należy uzupełnić pole Data uzyskania uprawnienia, oraz pole Uprawnienie jedną z dostępnych opcji:

  • trenera
  • instruktora
  • menadżera

okno z widokiem na wprowadzone dane dotyczące dodatkowych uprawnień w zakresie kultury fizycznej i sportu

Po wprowadzeniu danych formularz należy zapisać za pomocą przycisku  ZAPISZ.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat:  “Operacja zakończona pomyślnie”.

Wprowadzone dane można modyfikować, w tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzić aktualne dane, a następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

okno z widokiem na wprowadzone dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu które mają zostać modyfikowane

W przypadku chęci usunięcia danych z listy, należy skorzystać z opcji USUŃ.

okno z widokiem na wprowadzone dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu które mają zostać usunięte

Pojawi się komunikat:

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia uprawnień

Usunięcie danych należy potwierdzić wybierając opcję  USUŃ.

Poprawne usunięcie wpisu skutkuje pokazaniem się informacji na dole ekranu: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu.