Instrukcje techniczne

Dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu

Powrót do listy

Dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu – Rejestracja/ Modyfikacja/ Usunięcie

Aby uzupełnić dane Dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu należy wejść w moduł NAUCZYCIELE i Lista nauczycieli następnie wybrać nauczyciela z listy, wejść w zakładkę Dane dziedzinowe i Dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu, oraz kliknąć przycisk DODAJ.

okno z widokiem na rejestrację danych dotyczących dodatkowych uprawnień w zakresie kultury fizycznej i sportu

Po kliknięciu funkcji DODAJ otworzy się formularz do wypełnienia:

okno z widokiem na rejestrację daty i rodzaju uprawień

Należy uzupełnić pole Data uzyskania uprawnienia, oraz pole Uprawnienie jedną z dostępnych opcji:

  • trenera
  • instruktora
  • menadżera

okno z widokiem na wprowadzoną datę i rodzaj uprawnień

Po wprowadzeniu danych formularz należy zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie’’.

okno z widokiem na zapisane dane dotyczące dodatkowych uprawnień w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wprowadzone dane można modyfikować, w tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzić aktualne dane, a następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

okno widokiem na możliwość modyfikacji dodatkowych uprawnień

W przypadku chęci usunięcia danych z listy, należy skorzystać z opcji USUŃ.

okno widokiem na możliwość usunięcia dodatkowych uprawnień

Pojawi się komunikat:

okno z komunikatem potwierdzającym chęć usunięcia

Usunięcie danych należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ.

Poprawne usunięcie wpisu skutkuje pokazaniem się informacji na dole ekranu: „Operacja zakończona pomyślnie”. 

Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej i sportu.

okno z widokiem na usunięte dane dotyczące dodatkowych uprawnień