Instrukcje techniczne

Nauka wychowanka – rozpoczęcie/modyfikacja/usunięcie

Powrót do listy

W przypadku wychowanka, który jest uczniem przedszkola wprowadzenie danych należy rozpocząć od uzupełnienia NAUKA WYCHOWANKA. Bez uzupełnienia informacji w tym formularzu nie będzie można przypisać ucznia do oddziału podstawowego.

Wprowadzanie informacji należy rozpocząć od kliknięcia znaku przycisk menu i wybrania opcji DODAJ OKRES NAUKI.

okno z widokiem na zakładkę nauka wybranego wychowanka z listy uczniów w SIO

Wybór opcji DODAJ OKRES NAUKI otwiera okno, w którym można wprowadzić datę rozpoczęcia nauki w szkole. Po uzupełnieniu daty rozpoczęcia nauki należy kliknąć ZAPISZ, które znajduje się w prawym dolnym rogu okna.

okno formularza dodaj okres nauki, z datami do uzupełnienia i przyciskiem zapisz

Po kliknięciu ZAPISZ program poinformuje o poprawnym zapisaniu informacji: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Po zapisaniu danych pojawi się aktualny okres nauki.

okno z widokiem na zapisany okres nauki wychowanka w zakładce nauka.

W przypadku, gdy wprowadzona data nauki okazała się być błędnie wprowadzona można ją

zmodyfikować – w tym celu należy kliknąć menu przycisk menu i wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno z widokiem na zakładkę nauka z możliwością modyfikacji zapisanego okresu nauki wychowanka

Za pomocą KALENDARZA należy wybrać nową datę rozpoczęcia nauki:

Okno formularza Modyfikuj okres nauki z możliwością wybrania innej daty z rozwiniętego kalendarza

Po kliknięciu ZAPISZ pojawi się komunikat potwierdzający zapisanie zmian OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Okno z widokiem na zmodyfikowany okres nauki wychowanka, w zakładce nauka

W przypadku potrzeby usunięcia całego wprowadzonego okresu nauki należy skorzystać z opcji USUŃ po wyborze znaku przycisk menu .

Okno z widokiem na zwartość zakładki nauka u danego wychowanka, z możliwością usunięcia wybranego okresu nauki