Instrukcje techniczne

Pobyt ucznia/wychowanka

Powr贸t do listy

Funkcja POBYT dost臋pna jest w nast臋puj膮cych plac贸wkach:

 • Bursa
 • Dom Wczas贸w Dzieci臋cych (DWD)

o艣rodki, w kt贸rych realizowane jest kszta艂cenie specjalne:

 • Specjalny O艣rodek Wychowawczy
 • Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy
 • O艣rodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
 • M艂odzie偶owy O艣rodek Wychowawczy
 • M艂odzie偶owy O艣rodek Socjoterapii ze szko艂ami

Rozpocz臋cie pobytu

Po zarejestrowaniu danych identyfikacyjnych wychowanka nale偶y wprowadzi膰 informacje dotycz膮ce POBYTU.

W Bursie i Domu Wczas贸w Dzieci臋cych od roku szkolnego 2019/2020 pobyt wychowanka musi zawiera膰 si臋 w roku szkolnym.

Rozpocz臋cie wprowadzania informacji dotycz膮cych pobytu wychowanka nast膮pi po wej艣ciu w PODGL膭D SZCZEG脫艁脫W wybranego wychowanka i wybraniu opcji POBYT :

Widok okna z wyborem zak艂adki pobyt u wybranego ucznia z listy uczni贸w.

Bezpo艣rednio po wej艣ciu do formularza po lewej stronie widoczne s膮 kolejne lata szkolne (pocz膮tek zwi膮zany jest z dat膮 rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci szko艂y) 鈥 aktualny rok szkolny widoczny jest na g贸rze formularza.

Przy ka偶dym roku szkolnym po prawej stronie formularz widoczny jest znak przycisk menu 鈥 jest to MENU, z kt贸rego rozpoczyna si臋 wprowadzanie informacji o:

 • rozpocz臋ciu pobytu,
 • zako艅czeniu pobytu,
 • modyfikacji daty rozpocz臋cia i zako艅czenia pobytu,
 • usuni臋ciu informacji o wprowadzonym pobycie z MENU ( przycisk menu ), kt贸re znajduje si臋 po prawej stronie wpisu, w kt贸rym wychowanek rozpocz膮艂 pobyt nale偶y wybra膰 opcj臋 DODAJ OKRES POBYTU.

Pojawi si臋 okno do wprowadzenia danych:

okno formularza dodaj pobyt, z mo偶liwo艣ci膮 wyboru daty rozpocz臋cia i podstawy pobytu

Nale偶y wskaza膰 DAT臉 ROZOPCZ臉CIA POBYTU, a nast臋pnie okre艣li膰 PODSTAW臉 POBYTU (w przypadku plac贸wek, kt贸re wymagaj膮 podania przyczyny pobytu):

 • Orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego,
 • Orzeczenie o potrzebie zaj臋膰 rewalidacyjno-wychowawczych.

Od roku 2020/2021 nie mo偶na wybra膰 jako podstawy pobytu 鈥濿niosek rodzic贸w鈥.

Uzupe艂niony formularz nale偶y zapisa膰 korzystaj膮c z przycisku ZAPISZ.

Poprawne wprowadzenie danych b臋dzie potwierdzone komunikatem聽OPERACJA ZAKO艃CZONA POMY艢LNIE.

A w oknie pobytu wychowanka zostanie wprowadzony pobyt:

Widok na zawarto艣膰 zak艂adki pobyt i dodanego okresu pobytu wychowanka

Modyfikacja pobytu

Modyfikacja pobytu rozpoczyna si臋 od klikni臋cia MENUprzycisk menu obok wprowadzonego okresu pobytu i wybraniu opcji MODYFIKUJ:

okno wyboru opcji modyfikuj z menu

Modyfikacji podlegaj膮 dane :

 • data rozpocz臋cia
 • data zako艅czenia
 • podstawy pobytu

Po wybraniu jednej z powy偶szych opcji otworzy si臋 okno, w kt贸rym mo偶na zmieni膰 przyczyn臋 pobytu (w przypadku plac贸wek, kt贸re jej wymagaj膮) oraz jedn膮 z dat (rozpocz臋cia pobytu lub zako艅czenia pobytu).

okno formularza modyfikacji pobytu wychowanka z aktywnymi polami do zmiany

Po modyfikacji danych w formularzu nale偶y go zapisa膰 za pomoc膮 przycisku ZAPISZ.聽Zmienione informacje b臋d膮 widoczne w historii pobytu wychowanka.

Widok zak艂adki pobyt po modyfikacji okresu pobytu wychowanka

Usuni臋cie pobytu

Usuni臋cie pobytu rozpoczyna si臋 od klikni臋cia MENUprzycisk menu obok wprowadzonego okresu pobytu i wybraniu opcji USU艃:

okno wyboru opcji usu艅 z menu

Opcja USU艃 pozwala usun膮膰 wszystkie informacje o wprowadzonym pobycie wskazanego wychowanka i ko艅czy si臋 komunikatem:

OPERACJA ZAKO艃CZONA POMY艢LNIE.

A wpis POBYTU staje si臋 pusty:

Widok zak艂adki pobyt po usuni臋ciu wpisu

Og贸lne uwagi zwi膮zane z pobytem

Uwaga 1:

Nie wszystkie plac贸wki w oknie rozpocz臋cia pobytu b臋d膮 wymaga艂y podania podstawy pobytu. Widok okna rozpocz臋cia pobytu w BURSIE:

okno formularza dodania pobytu w bursie

Uwaga 2:

W plac贸wkach SOSW, MOS i MOW nie mo偶na zarejestrowa膰 pobytu ucznia, je偶eli ucze艅 jest przypisany do oddzia艂u RW. Je偶eli wychowanek ma zarejestrowany pobyt, nie mo偶na w okresie pobytu zarejestrowa膰 przypisania do oddzia艂u RW.

W przypadku M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego w oknie pobytu opr贸cz opcji Dodaj pobyt dost臋pna jest r贸wnie偶 opcja Rezerwacji miejsca w o艣rodku. Widok okna jest nast臋puj膮cy:

okno formularza dodania pobytu w m艂odzie偶owym o艣rodku wychowawczym z mo偶liwym zaznaczeniem checkbox rezerwacja miejsca w o艣rodku

Uwaga 3:

W oknie historii pobytu poprzez wprowadzanie dat rozpocz臋cia i zako艅czenia pobytu mo偶na wykaza膰 ca艂y przebieg pobytu wychowanka w danej plac贸wce. Uzupe艂nione informacje o pobycie wychowanka b臋d膮 przedstawia膰 si臋 nast臋puj膮co:

okno historii pobytu ucznia/wychowanka ca艂ego okresu pobytu w danym podmiocie

Uwaga 4:

W M艂odzie偶owym O艣rodku Socjoterapii rejestrujemy okres zakwaterowania:

 • okres zakwaterowania musi mie艣ci膰 si臋 w okresie pobytu
 • okres zakwaterowania rejestrowany jest na rok szkolny i musi si臋 w nim zawiera膰

Widok na okno dodania okresu pobytu wychowanka w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym

呕eby wprowadzi膰 okres zakwaterowania, nale偶y klikn膮膰 przycisk DODAJ聽w okresie zakwaterowania:

Okno formularza dodania okresu zakwaterowania wychowawnka w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym z polem uzupe艂nienia daty rozpocz臋cia zakwaterowania

Po zapisaniu wprowadzonego okresu zakwaterowania, informacje przedstawiaj膮 si臋 nast臋puj膮co:

Widok na wprowadzony okres zakwaterowania wychowanka w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym