Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Placówki doskonalenia nauczycieli – Usunięcie

Z funkcji USUŃ należy skorzystać tylko w przypadku błędnie wprowadzonych danych placówki doskonalenia nauczycieli.

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu    przycisk menu    i wybrać opcję USUŃ.

widok okna dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli z zaznaczoną możliwością usunięcia danych

Pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej danej. Usunięcie należy potwierdzić klikając USUŃ.

widok okna do potwierdzenia usunięcia danych

Po poprawnym usunięciu na dole strony pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Usunięty wpis zniknie z listy danych zbiorczych Placówki doskonalenia nauczycieli:

widok okna dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli po usunięciu danych