Instrukcje techniczne

Etykiety dotyczące nauczycieli

Powrót do listy

Przy nauczycielach wyświetlają się etykiety dotyczące danych im wpisanych w bieżącym roku szkolnym. W zależności od rodzaju etykiety znajduje się ona na liście nauczycieli, liście umów lub w karcie nauczyciela. Może ona podświetlać się na czerwono lub na niebiesko.

Etykiety mówiące o niespójnościach mogą być tylko szare lub czerwone. Kolor szary informuje, że wszystkie dane wpisane są poprawnie, a czerwony, że wystąpiły jakieś niezgodności.

etykieta nauczyciel zweryfikowany w PESELetykieta nauczyciel niezweryfikowany w PESEL– nauczyciel niezweryfikowany w PESEL

Etykieta jest czerwona, kiedy dane identyfikacyjne nauczyciela nie są zgodne z danymi zawartymi w rejestrze PESEL. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

etykieta kompletna umowaetykieta niekompletna umowa– niekompletna umowa

Etykieta jest czerwona, kiedy nauczyciel nie ma dodanego tygodniowego wymiaru zajęć oraz obowiązków lub kiedy nie wypełniają one całego roku szkolnego. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

etykieta zarejestrowana umowaetykieta brak zarejestrowanych umów– brak zarejestrowanych umów

Etykieta jest czerwona, kiedy nauczyciel nie ma zarejestrowanych w systemie żadnych umów. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

etykieta umowa nie zawiera niespójnościetykieta umowa zawiera niespójności– umowa zawiera niespójności

Etykieta jest czerwona, kiedy kiedy nauczyciel nie ma dodanego tygodniowego wymiaru zajęć oraz obowiązków lub kiedy nie wypełniają one całego roku szkolnego. Etykieta jest widoczna na Liście umów i po wejściu w zakładkę Zatrudnienie w karcie nauczyciela.

etykieta poprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęć etykieta niepoprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęć – niepoprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęć

Etykieta jest czerwona, kiedy liczba godzin obowiązków nauczyciela nie jest równa liczbie godzin wykazanej w tygodniowym wymiarze zajęć. Etykieta jest widoczna po wejściu w zakładkę Zatrudnienie w karcie nauczyciela.

etykieta poprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęć etykieta niepoprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęć – niepoprawna liczba godzin obowiązków w okresie tygodniowego wymiaru zajęć

Etykieta jest czerwona, kiedy okres tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela nie jest w całości wypełniony przez okresy obowiązków. Etykieta jest widoczna po wejściu w zakładkę Zatrudnienie w karcie nauczyciela.

etykieta nie wymagana rejestracja daty przeniesienia etykieta wymagana rejestracja daty przeniesienia – wymagana rejestracja daty przeniesienia

Etykieta świeci się na czerwono gdy data rozpoczęcia umowy, z określoną formą zatrudnienia,  jest wcześniejsza od daty rozpoczęcia działalności placówki.

Możliwa jest rejestracja daty przeniesienia tylko dla umowy z określoną formą zatrudnienia.

Ponadto:

  1. Data przeniesienia nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia umowy.
  2. Data przeniesienia nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia działalności szkoły/placówki.
  3. Data przeniesienia nie może być późniejsza od daty zakończenia umowy.

Etykieta jest widoczna na Liście umów.

Etykiety mówiące o uzupełnionych danych mogą być tylko szare lub niebieskie. Kolor szary informuje o braku wprowadzonych danych, a niebieski o ich uzupełnieniu.

etykieta brak zatrudnienia etykieta wprowadzone zatrudnienie – zatrudnienie

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma dodaną umowę. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

etykieta brak awansu zawodowego etykieta wprowadzony awans zawodowy – awans zawodowy

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma wprowadzony awans zawodowy. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

etykieta brak planowania awansu zawodowego etykieta wprowadzono planowanie awansu zawodowego – planowanie awansu zawodowego

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma wprowadzony planowany awans zawodowy. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

etykieta brak wprowadzonego wykształcenia etykieta wprowadzone wyksztalcenie – wykształcenie

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma wprowadzone wykształcenie. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

etykieta nie wprowadzony staż pracy pedagogicznej etykieta wprowadzony staż pracy pedagogicznej – staż pracy pedagogicznej

Etykieta jest niebieska, kiedy wprowadzone są lata stażu pedagogicznego nauczyciela. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

etykieta nie wprowadzona nieobecność etykieta wprowadzona nieobecność – nieobecność

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma wykazaną nieobecność. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

etykieta nie wprowadzone zajęcia dodatkowe etykieta wprowadzone zajęcia dodatkowe – zajęcia dodatkowe

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma wykazane zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

etykieta brak wprowadzonych pozostałych danych nauczyciela etykieta wprowadzone pozostałe dane nauczyciela – pozostałe dane nauczyciela

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma wprowadzone dane dziedzinowe inne niż wykształcenie, staż pedagogiczny i ocena nauczyciela. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

etykieta nie wprowadzona ocena nauczyciela etykieta wprowadzona ocena nauczyciela – ocena nauczyciela

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma wpisaną ocenę. Etykieta jest widoczna na Liście nauczycieli.

etykieta nie wprowadzono stanowiska etykieta wprowadzone stanowisko – stanowiska

Etykieta jest niebieska, kiedy nauczyciel ma wykazane stanowisko. Etykieta jest widoczna na Liście umów.

etykieta nie wprowadzone wynagrodzenia etykieta wprowadzone wynagrodzenia – wynagrodzenia

Etykieta jest niebieska, kiedy do umowy wprowadzono sprawozdanie za wynagrodzenie. Etykieta jest widoczna na Liście umów.