Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Wypadki – Usunięcie

Z funkcji USUŃ należy skorzystać tylko w przypadku błędnie wprowadzonych danych dotyczących wypadku.

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w MENU przycisk menu i wybrać opcję  USUŃ.

Okno z widokiem na opcję wyboru usuń, zapisanego wypadku w danych dziedzinowych ucznia

Pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej danej. Usunięcie należy potwierdzić klikając  USUŃ.

Okno z komunikatem czy na pewno usunąć informację o wypadku?

Po poprawnym usunięciu na dole strony pojawi się komunikat  OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Usunięty wpis zniknie z panelu danych dziedzinowych WYPADKI:

Okno z widokiem na wprowadzone zmiany po usunięciu wypadku, w zakładce dane dziedzinowe ucznia