Instrukcje techniczne

Likwidacja szkół/placówek oświatowych

Powrót do listy

W module PODMIOT z listy placówek należy wybrać szkołę, którą likwidujemy.

W menu znak menu zaznaczyć opcję Modyfikuj:

Widok na wybrany podmiot do likwidacji z zaznaczoną opcje modyfikuj

W polu Data likwidacji z kalendarza należy wskazać datę likwidacji placówki:

Okno z kalendarzem

Po wybraniu odpowiedniej daty pojawi się dodatkowe okno informacji o likwidacji placówki, w którym należy wskazać czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka.

Okno z informacją do zaznaczenie czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka?

W przypadku zaznaczenia checkbox’a pojawi się pole do wyszukania placówki, która powstała na bazie likwidowanego podmiotu.

okno z widokiem na opcję wybierz powstała placówkę

Wprowadzając dane szkoły, która powstała na bazie likwidowanej placówki w wyszukiwarce pojawi się lista placówek z której wybieramy odpowiedni wpis.

okno z widokiem na opcję wybierz powstałą placówkę z oznaczoną w dolnym rogu wybraną placówką

Po kliknięciu z listy odpowiedniej placówki automatycznie zaczyta się w polu Nowa placówka:  okno z widokiem na informację o likwidacji placówki z wybraną nową placówką

Zmiany należy zapisać korzystając z przycisku w prawym dolnym rogu formularza  ZAPISZ.

Po naciśnięciu pojawi się dodatkowe okno z zapytaniem Czy na pewno chcesz zlikwidować placówkę?

Okno z zaznaczeniem informacji czy na pewno chcesz zlikwidować placówkę ?

Należy zaznaczyć checkbox i kliknąć LIKWIDUJ.

Pojawi się komunikat o pomyślnie zakończonej operacji OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Na liście placówek wpis będzie widniał jako przekreślony:

Widok na przekreślony wpis zlikwidowanej placówki

Z etykietą trójkąta – Placówka zlikwidowana.

Funkcja USUŃ służy do usunięcia formularza placówki, która została ze względów formalnych, jeszcze przed nadaniem REGON odrzucona przez GUS.

W takim przypadku należy kliknąć MENU przycisk menu  w prawym górnym rogu okna, wybrać USUŃ.

Okno z wybraną opcją usuń

okno z widokiem potwierdzenia usunięcia wybranej placówki

Po potwierdzeniu usunięcia placówki, pojawi komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.